støy

Støy som går på helsa løs

Hvis noen trodde, på begynnelsen av 90-tallet, at åpent landskap var en enklere og billigere variant av de lukkede cellekontorene, tok de feil. Gode løsninger er mulig, men utfordringene står i kø. Støy er en av dem. Spør du en kontorarbeider som sitter i et ikke-velfungerende åpent landskap om hva som plager ham eller henne