støy

Støy som går på helsa løs

Hvis noen trodde, på begynnelsen av 90-tallet, at åpent landskap var en enklere og billigere variant av de lukkede cellekontorene, tok de feil. Gode løsninger er mulig, men utfordringene står i kø. Støy er en av dem. Spør du en kontorarbeider som sitter i et ikke-velfungerende åpent landskap om hva som plager ham eller henne

Asplan-viak Regjeringskvartalet

Fremtidens regjeringskvartal er aktivitetsbasert

Nytt regjeringskvartal betyr sannsynligvis slutten på cellekontorene og nye åpne kontorlandskap for de statsansatte. – Byråkratiet er i endring. Ikke bare svekkes hierarkiene i samhandlingens navn, bruk av nye teknologiske løsninger og ett nytt medielandskap legger premisser for arbeidet i departementene, det nye regjeringskvartalet og de nesten 6000 arbeidsplassene som skal få nye lokaler, utfordrer

Fungerer et firma uten ledere?

Vi er så vant til at et firma må ha ledere og mellomledere for å fungere, men det finnes faktisk et firma som ikke har det. Siden det ble grunnlagt i 1996 har det amerikanske firmaet Valve praktisert en helt flat organisasjonsstruktur, og det fungerer faktisk veldig bra.