Kunnskap

Hvis du bare visste hva du vet

Først hadde du trestruktur og mappehierarkier for å holde orden på stadig mer informasjon på datamaskinen din. Med internett og sosiale nettverk kom avanserte søk, som på mange måter ble den nye strukturen. Og nå lanserer Microsoft informasjonsverktøyet Delve – en slags lyttepost som ikke bare fanger opp dokumenter, mennesker og kommunikasjon, men som vet

Flere jobber på vei til jobben

Nesten hver tredje nordmann jobber på vei til og fra kontoret, viser en ny undersøkelse. Skytjenester, apper og gode nettverk gir oss frihet til å jobbe når og hvor det passer oss og endrer måten vi jobber på. Smarttelefoner og nettbrett har gjort det lettere å jobbe på farten. 28 prosent av oss jobber mens

Skyfri himmel

Skytjenestene har gitt meg en skyfri himmel

For drøye 25 år siden begynte jeg i min første jobb, i IT-bransjen. Senere jobbet jeg også noen år i Teleocm-bransjen. Totalt ble det over 15 år innen IT og Telecom. De siste seks årene har jeg drevet et lite management consulting-selskap tuftet på prosesser og verktøy for at mellomstore og store selskaper skal få vekst. Vi har hatt mye å gjøre.