Hvem skal pleie oss?

I følge tall fra SSB vil det i 2030 være en million flere nordmenn enn det var for fire år siden. En del av utfordringen med en voksende eldre befolkning er at det også blir færre unge til å ta de tunge løftene. Å digitalisere helsesektoren vil være et langt steg for å effektivisere helsesektoren.