Roboter som politikere, en forbedring?

Vi går nå inn i en valgkampsesong og senere i år vil vi stemme inn nye representanter til stortinget og tilhørende regjering. Er det lenge til politikere blir byttet ut og erstattet av datamaskiner? Vil man en dag kunne velge om man vil stemme på Cortana, Siri eller Alexa?