brain

Syk – eller bare litt stresset?

Mister du konsentrasjonen, lar impulsene styre adferden din og føler at kroppen aldri faller til ro? Da oppfyller du flere av diagnosekriteriene for ADHD. Men mest sannsynlig er du bare stresset – og lider av en variant av det mange beskriver som en tilegnet form for  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). ADHD, slik diagnosemanualene definerer