Eldre mann med mobil ved sjøen

Bestill nye abonnement selv

I selvbetjeningsverktøyet Min Bedrift kan du enkelt bestille nye Telenor-abonnement til din bedrift  på egenhånd. Muligheten til å bestille abonnement får du allerede på forsiden av Min Bedrift. Bestillingsprosessen er lik uansett hvilket abonnement du velger. 1. Nye abonnement kan bestilles fra forsiden, i kundestrukturen og fra handlinger i kundestruktur. Bestillingsprosessen er lik uansett hvilken

Sosiale medier tar livet av eposten

Endringene vi har gått gjennom de siste årene, gjennom sosiale medier og nye former for kommunikasjon, har fundamentalt endret hvordan vi som individer og ansatte i en bedrift kommuniserer med hverandre. Sosiale medier vil i løpet av de neste årene sakte men sikkert erstatte eposten slik vi kjenner den i dag.