støy

Støy som går på helsa løs

Hvis noen trodde, på begynnelsen av 90-tallet, at åpent landskap var en enklere og billigere variant av de lukkede cellekontorene, tok de feil. Gode løsninger er mulig, men utfordringene står i kø. Støy er en av dem. Spør du en kontorarbeider som sitter i et ikke-velfungerende åpent landskap om hva som plager ham eller henne

flere skjermer

Mer effektiv med flere dataskjermer?

Lenge var det en etablert sannhet at to skjermer var bedre enn en, og tre var aller best. Så begynte noen å sjekke hvem det var som hadde bestilt forskningen som underbygget påstandene. Jeg husker godt et oppslag i Fortune et stykke opp på 2000-tallet, der Bill Gates, og flere andre toppfolk i forskjellige bransjer,

Advokater i åpent landskap

Advokatbransjen representerer en interessant blanding av tradisjoner og historie, faglig ekstremsport, en evne til å følge med og å tilpasse seg – og jakten på nye muligheter. Nå har  advokatene i BA-HR latt nysgjerrigheten få overtaket i jakten på den optimale kontorløsningen. – Arkitektene utfordret oss og ba oss vurdere åpen kontorløsning da vi planla vår

Asplan-viak Regjeringskvartalet

Fremtidens regjeringskvartal er aktivitetsbasert

Nytt regjeringskvartal betyr sannsynligvis slutten på cellekontorene og nye åpne kontorlandskap for de statsansatte. – Byråkratiet er i endring. Ikke bare svekkes hierarkiene i samhandlingens navn, bruk av nye teknologiske løsninger og ett nytt medielandskap legger premisser for arbeidet i departementene, det nye regjeringskvartalet og de nesten 6000 arbeidsplassene som skal få nye lokaler, utfordrer

OneDrive

Distansert kommunikasjon

MIT-forskeren Tom Allen ved Sloan School of Management gir meg det påskuddet jeg trenger for å lure litt poesi inn i en travel arbeidsdag – via en bloggpost som egentlig handle om innovasjon og kommunikasjon i åpne landskap. Nærast er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette er de

brain

Syk – eller bare litt stresset?

Mister du konsentrasjonen, lar impulsene styre adferden din og føler at kroppen aldri faller til ro? Da oppfyller du flere av diagnosekriteriene for ADHD. Men mest sannsynlig er du bare stresset – og lider av en variant av det mange beskriver som en tilegnet form for  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). ADHD, slik diagnosemanualene definerer