Smartere velferdstjenester – hvordan blir fremtiden?

Digitaliseringen av offentlig og privat sektor har skutt fart. Under konferansen Nordic Edge Expo (NEE) i Stavanger diskuterte 4.000 ordførere, næringslivsledere og teknologer fremtidens velferdstjenester, og hvordan infrastruktur tar form ved hjelp av smarte løsninger.

Gunnar Crawford

Det å skape smarte, ressursbesparende løsninger er et behov som presser seg frem, fordi samfunnet står foran store demografiske endringer. Om 20 år vil antallet mennesker over 80 år i Norge fordobles, og innen 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i byer.

Dette skaper et betydelig press på det offentlige for å skape løsninger som er tryggere, mer ressursbesparende og effektive for innbyggerne.

– Smartby-arbeidet er ekstra viktig nå fordi vi ser at det ligger et uforløst potensiale i teknologiutviklingen i parallell med et stadig større behov innenfor mange fagfelt og sektorer, sier Gunnar Crawford som nylig tiltrådte som smartby-sjef i Stavanger kommune.

Annelene Næss

Annelene Næss er direktør for Smart Digital i Telenor og var en av foredragsholderne under konferansen. Hun mener at teknologien innenfor helse og velferd nå er moden for å gi innbyggere og helsevesen nye og smarte løsninger gjennom å koble sammen robotisering, kunstig intelligens og sky-tjenester.

– I dag bruker norske kommuner i snitt mer enn 30 prosent av budsjettet sitt på å drifte helse og velferd. Når vi blir dobbelt så mange 80-åringer, så sier det seg selv at kommunene ikke vil ha råd til å opprettholde driften på samme måte som i dag. Derfor satser vi stort på å digitalisere tjenester som kan erstatte funksjoner som er lite effektive i dag, og som binder opp mange menneskelige ressurser, forteller Næss, som holdt foredrag under konferansen.

Næss trekker frem den digitale trygghetsalarmen Tryggi, som kobler pårørende og pasienter tettere sammen. På Telenor sin stand under konferansen viste hun også frem en badevekt, blodtrykksmåler og dørlås som alle er koblet til internett, og gir helsepersonell, pasienter og pårørende mer frihet og trygghet.

Sofia Tropé er forretningsutvikler for IoT i Telenor og trekker frem hvordan kommunenes tekniske etat også vil dra nytte av digitalisering og maskin-til-maskin-kommunikasjon i fremtiden.

– Ved hjelp av neste generasjons mobilnett, det vi kaller for Narrowband IoT, vil vi kunne plassere sensorer på steder der dette har vært vanskelig tidligere. Det gjør at vi kommer til å se nye og spennende løsninger innenfor overvåking av vann og avløp, lysstyring og smarte parkeringsløsninger i fremtiden, sier Tropé.

Hun sier at NEE-konferansen ga henne noen nye perspektiver som hun tar med seg videre i arbeidet med å gjøre Norge smartere.

– Jeg har gjennom disse dagene sett bevis på at digitalisering av norsk næringsliv og det offentlige er en realitet. Det er mange løsninger på markedet å velge mellom, og et stort antall aktører som kjemper om kundene.  Ingen klarer å gjøre dette alene, vi løfter Norden og Norge ved å jobbe sammen, avslutter Tropé.

Nordic Edge Expo (NEE)