Et kontor som gjør deg smart

Et smart kontor må gjøre deg og kollegaene smartere – og lykkeligere. Nøkkelen til suksess er nettverk, informasjon og analyse. Resultatet er økt produktivitet.

I Amsterdam ligger bygningen som har blitt kalt verdens smartest; The Edge. Men i motsetning til smarte bygninger før den, der graden av intelligens primært har blitt målt i hvor miljøvennlig bygningen er, har Deloitte sitt hovedkvarter også andre, smarte kvaliteter. Dette er et kontor som ikke bare er smart, men som gjør deg smart.

Nøkkelen til intelligens i dette tilfellet, er kunnskap om hver enkelt ansatt sine behov. Det skaffer The Edge seg blant annet gjennom å kikke på kalenderen din hver morgen, for å finne ut hva slags aktiviteter du har planlagt – og ikke minst om du skal være på kontoret eller ikke.

Basert på denne informasjonen booker bygningen selv rommene og ressursene du trenger, fra parkeringsplassen i kjelleren under huset, til møterom og videoutstyr. Når du kommer inn på jobben, vet kaffemaskinen hva slags kaffe du vil ha, alle skjermene i bygget kobler seg på mobiltelefonen din når du ber om det og miljøet på plassen din blir tilpasset det lys- og temperatur-nivået du har registret i appen din.

Hvis du jobber på et prosjekt sammen med kollegaer, får du sannsynligvis tildelt et prosjekt- eller møterom. Hvis du skal jobbe for deg selv med et notat som krever konsentrasjon, kan du velge mellom plasser i det store atriet, i biblioteksliknende soner eller i et stillerom. Og hvis det ikke er så mange som kommer inn på kontoret den aktuelle dagen, styrer bygningen ansatte vekk fra enkelte soner for å spare på strøm og slippe å gjøre rent.

Nøkkelen til all denne smarte funksjonaliteten, er informasjon og data. Kalenderne til de ansatte er selvfølgelig viktige, men det er også de mengdene data som 28 000 sensorer rundt om i bygget samler sammen og analyserer. Denne løsningen er forsket frem i samarbeid med Phillips, som har utviklet så strømgjerrige LED-lys at de ikke trenger mer kraft enn det de får fra en ethernet-kabel. Dermed blir alle lyspunktene i The Edge også en internettoppkoblet datahub som har total kontroll på all aktivitet i bygget gjennom døgnet.

Når du bygger teknologi og løsninger for kunnskapsutveksling og samarbeid på toppen av denne infrastrukturen, får du de virkelige smarte kontorene. De arbeidsplassene som vet hva du trenger før du kommer, søker opp kollegaene dine og plasserer deg på en plass i nærheten av de du vil jobbe med den dagen eller den måneden. Kontorer som sender rapporter, basert på hundretusenvis av datapunkter, og forteller at det er behov for større møterom eller færre stillerom. Der teknologien virker og løsningene virkelig er mobile og valgfriheten er reell.

Forskning viser at ansatte som er fornøyde eller lykkelige, også er mer produktive. Tallene varierer, men 12 prosent går igjen. Og medarbeidere som opplever at arbeidsplassen er tilrettelagt for at de skal få gjort en god jobb, som er stolte av å vise den frem og som ser at de fysiske og teknologiske rammebetingelsene bidrar til en følelse av fellesskap, blir mer effektive, kreative og samarbeider bedre.

Fremtidens arbeid og arbeidsplass er inne i en ekstrem utvikling. Den drives av teknologiske nyvinninger, av konsulenter og leverandører og konsulenter som vil selge produkter og tjenester, av arbeidsgivere som ser at veien til økt produktivitet går gjennom fornøyde ansatte – og medarbeidere som vil gjøre en god jobb.

Det som gjør The Edge spennende, er at prosjektet synes styrt av et fokus på de ansatte og deres behov. De tok ikke bare den teknologien som fantes og brukte den fordi den var tilgjengelig, men utviklet nye og spennende løsninger når de kunne realisere mulighetene de så. Kravet til alle utviklingsprosjektene var en ROI på 10 år. Med andre ord; hvis kostnadene går i null etter ti års bruk, så gjør vi det.

Dette premisset for utvikling har gjort ikke bare det smarte kontoret smartere, men de som jobber der lykkeligere – og mer produktive. Da er vi på rett vei.

Les Bloomberg News sin reportasje fra The Edge