Bedre e-helse vil løse fremtidens helseutfordringer  

Det norske helsetilbudet vil i fremtiden være under betydelig press grunnet en aldrende befolkning og økende kostnader forbundet med leveransen av helsetjenester. E-helse, i form av en bredere digitalisering på sykehus, kan være en del av løsningen for belastningen som vil komme.

SSB anslår at innen 40 år vil hver femte innbygger i Norge være over 70 år, aldringen vil være sterkest i distriktene, i enkelte distrikter vil en av tre være over 70 år. Med økende andel eldre i samfunnet vil man se at flere og flere eldre som sliter med kroniske lidelser med tilhørende behov for livslang oppfølging og behandling.

For at vi i Norge skal kunne fortsette å tilby en av verdens beste helsetjenester i møte med utfordringene som kommer, må vi ta i bruk ny teknologi i et raskere tempo enn i dag. Lenge har fasttelefonen og den stasjonære PCen vært arbeidshestene på sykehusene. Ellers i samfunnet har man beveget seg mot bedre digitale løsninger, nå trenger vi å se den samme utviklingen også i norske sykehus.

Ved å ta i bruk mobile løsninger i form av nettbrett og smarttelefoner i større grad, må sykehusansatte også tillates å gjøre jobben sin mobilt, uten å måtte løpe mellom pasientrom, arbeidsstasjoner og vaktrom. Dokumentasjon i pasientjournal, sjekk av røntgen- og blodprøvesvar, oppslag i beslutningsstøtte og hjelpemidler (alle disse) krever i dag at du logger deg på en stasjonær PC, og leter frem informasjonen du trenger. Disse oppslagene må også kunne gjøres med mobiltelefon.

Helsepersonell må tilbringe tid sammen med pasientene, ikke sitte foran datamaskiner på skrivestuer. I likhet med alle oss andre, går sykehuspersonell rundt med en svært kraftig datamaskin i sine lommer, hvorfor ikke ta den i bruk i arbeidet på sykehusene? Dagens situasjon, hvor kun en av fire sykehusansatte bruker mobiltelefon som arbeidsverktøy, og at vel 40 % av legenes tid brukes til pasientbehandling, viser at det er en betydelig mulighet for gevinst ved å ta i bruk digitale løsninger.

For oss i telecombransjen, i kraft av å være leverandør av konnektivet, altså grunnmuren i digital samhandling, betyr utviklingen at vi er nødt til å ta en langt større rolle enn vi har gjort til nå.

Da jeg jobbet som kirurg på Ahus kunne jeg gå over 20 tusen skritt i løpet av en vakt. Det var ikke for å holde meg i form, men fordi jeg hele tiden måtte gå fra et rom til et annet, fra en avdeling til en annen, for å sjekke pasientjournaler, hente utstyr eller finne ledige rom. Dette kan kanskje høres ut som et trivielt problem, men i en hektisk hverdag på sykehus er tid en knapp ressurs. Verktøy som gir en smidigere arbeidshverdag for sykehusansatte vil kunne gi utslag i en bedre helsetjeneste for deg og meg.