Teslas batteriproduksjon – klimavennlig eller en miljøversting?

Beregningen av CO2-utslipp forårsaket av elbiler avhenger av hvor mange ledd av produksjonskjeden som regnes med. Men med et helhetlig blikk på utviklingen av elbil-batterier, er det likevel grunn til framtidsoptimisme.

En grundig studie utført av Mia Romare og Lisbeth Dahllöf ved det svenske miljøforskningsinstituttet har sett nærmere på utslipp knyttet til produksjon av elbilbatterier. Studien ser helhetlig på hvor i produksjonskjeden utslippene oppstår. Denne nyanseringen er både rettskaffen og kjærkommen.

Tidligere publiserte nemlig teknologitidsskriftet NyTeknik noen grove beregninger som endte i en enkel konklusjon: Du måtte kjøre din nye Tesla i åtte år (eller en Nissan Leaf i tre år) for å spare inn CO2-utslippene fra batteriproduksjonen. Et tilsynelatende dramatisk funn internasjonale medier var ivrige etter å omsette til klikk og kommentarer.

Romare og Dahllöfs rapport tilbakeviser imidlertid denne forenklede konklusjonen. Selve batteriproduksjonen er bare ett av mange ledd. Transport, lagring, destruksjon og gjenvinning av batterier er bare noe av det som gjør CO2-regnestykket mer komplekst enn som så.

Grønne tall i klimaregnskapet
De totale tallene på C02-utslipp avhenger i stor grad av hvor i verden du bor. Ben Gaddy, direktør for teknologiutvikling ved Clean Energy Trust i Chicago har brukt den svenske forskningen til å påpeke forskjellene fra land til land. I denne artikkelen fra forrige måned sammenligner han realitetene i sitt hjemland USA med Sverige:

– Svensker kjører mindre per år enn amerikanere. Dette gjør at amerikaneren tidligere tjener inn klimakostnaden knyttet til produksjonen av elbilen.

– Svensker kjøper mer energieffektive konvensjonelle biler enn hva amerikanere gjør, noe som gir svensken mindre å vinne på overgang fra konvensjonell bil til el-kjøretøy.

– Svensk bensin og diesel er renere enn den amerikanske. Amerikansk overgang fra konvensjonell bil til elbil gir altså større CO2-gevinst enn når svensken kliner til og selger bensinbilen for å kjøpe seg for eksempel en Tesla.

Gaddy påpeker også at hvordan du tar vare på elbilen, hvilke alternative transportmidler du har tilgjengelig og ikke minst hvor rent det lokale strømnettet er må inn i CO2-regnestykket. Det sier seg selv at hvis du isolerer CO2-regnestykket for en bil som lades fra et kullfyrt strømnett, er klimagevinsten begrenset.

Når vi først snakker om strømnett må vi nevne at 99% av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft, i følge Statkraft. Denne fornybare energikilden kan vi takke de norske fjellene for. Amerikanerne derimot er oppe i 65% fossil energi i strømnettet sitt. Men Elon Musk og co er ikke kjent for å sitte på gjerdet å vente på at andre skal ordne opp.

Teslas framtidsfabrikk er straks operativ
Romare og Dahllöfs rapport anslår at energien som går til produksjon av elbil-batterier, er 50 prosent fossilbasert. Når transport stadig blir mer elektrifisert, blir et rent og pålitelig strømnett viktigere enn noensinne. Et eksempel til etterfølgelse får vi når Teslas Gigafactory kommer opp i full produksjon til neste år.

Fabrikken i Nevadaørkenen blir ikke bare verdens største bygning. Den vil også produsere all energi den trenger selv. Og det er ikke lite: Når produksjonen kommer opp i marsjfart i 2018, vil denne fabrikken trolig produsere mer batterikraft alene enn hele verdens batteriproduksjon til sammen. Dette med utelukkende fornybar energi, uten å være koblet til strømnettet, uten C02-utslipp. Om dette innfrir er ikke Gigafactory en så stormannsgal benevnelse likevel.

Produser din egen strøm
Når gigafabrikken kommer i gang vil produksjonsvolumet mest sannsynlig akselerere den pågående overgangen til en grønnere bilindustri. Hvis Teslas øvrige satsing på energiproduksjon og -lagring også slår til, kan vi se fram til klimagevinster langt utover transportsektoren. De mest fremoverlente lader i dag bilen sin fra sitt private solcelleanlegg, og bruker ikke strømnettet i det hele tatt. Når Tesla om kort tid ruller ut sine solcelledrevne Supercharger-stasjoner vil enda flere kunne lade uten å bruke det gamle strømnettet.

Når alle faktorer tas med i regnestykket, kan vi konkludere med at elbilbatteriene er klimakloke i et globalt perspektiv. Når storprodusenter som Tesla i tillegg blir selvforsynt med fornybar energi, er det liten tvil om at framtiden er sollys!