Tesla – bilen som reparerer og utvikler seg selv

Da det amerikanske veidirektoratet kalte tilbake to bilmodeller, én fra Tesla og én fra General Motors, måtte eierne av GM-bilene til verkstedet mens Teslaeierne kunne laste ned sin utbedring. Dette markerte at connected cars-teknologien har kommet for å bli.

Når du oppgraderer bilen like enkelt som du oppdaterer telefonen, er det en tydelig omveltning på flere plan:

  • Det er mer miljøvennlig å unngå unødig bruk av energi og materialer.
  • Verksteder får frigjort kapasitet, mens bileierne sparer tid og penger.
  • Det er tryggere når utbedringen kan foretas på øyeblikket. En tradisjonell tilbakekalling gir ingen garanti for at de berørte bileierne faktisk utfører utbedringene. I hvert fall ikke umiddelbart.

Tingenes internett handler ikke om tingene
Hele poenget med at sofistikerte sensorer monteres på de fysiske tingene rundt oss, er at det skal bli lettere og tryggere å være menneske. Opplysningene som samles og analyseres, skal igjen omsettes til bedre samhandling, flyt, brukervennlighet og sikkerhet. Tesla er eksperter på dette og beviser gang på gang at sjåfører enkelt skal kunne ivareta sin digitale livsstil når de setter seg inn i elbilen.

Teslaen er utstyrt med en 17” dataskjerm, som er like kraftig som den du har hjemme.

Men hva er egentlig connected cars?
Begrepet har blitt stadig vanligere og connected cars-industrien utvikler seg i rasende høyt turtall – så fort at det nesten har blitt vanskelig å definere en connected car. Men på et grunnleggende nivå, skal en connected car være tilkoblet internett til enhver tid og må fungere som et fast tilskudd i en digital hverdag, på samme måte som for eksempel et digitalt alarmsystem. Den må altså kunne interageres med på en nyttig måte.

Her er et par fiffige eksempler på hvordan Tesla har benyttet seg av tingenes internett:

  • Autonomi
    Teslas nyeste modeller oppfatter kjøremønstret ditt, biler og objekter på kollisjonskurs og tilstand på bilen. Millioner av Teslakilometer tilbakelegges hver eneste dag i selvkjørings-modus. Mens sjåføren overvåker (og griper inn ved behov), sendes all informasjon tilbake til Teslas database, som igjen sprer info ut til alle bilene. Opplysninger som raskt kan endre trafikkflyt, energibruk og forhindre ulykker. Takket være den stadig mer omfattende IoT-teknologien, styrkes nettverket mellom bilene time for time.
  • Drive in 2.0
    Å bevilge seg noe snabbmat på en drive in er i ferd med å bli noe ganske annet enn før. Gatekjøkkenets meny dukker opp på touchskjermen inne i Teslaen når bilen nærmer seg skiltet. Sittende i bilen taster du inn bestillingen din, som dukker umiddelbart opp på kassa inne i restauranten. Når du skal betale og plukke opp maten har transaksjonen flyttet seg vekk fra skjermen i bilen og over på smarttelefonen din. På denne måten trenger ikke sensitive bankopplysninger å ligge flere steder enn det gjorde før. Kanskje er dette bare starten på en ny form for shopping?

Ny teknologistandard skal sikre signalene
Når vi slipper rattet og forventer stadig mer av våre selvstendige biler, er det avgjørende at 4G-nettet fungerer optimalt. Mer og mer data skal sendes att og fram mellom ulike sensorer, og innen 2021 vil rundt 5,5 milliarder ting være tilkoblet internett, i følge bransjeorganisasjonen GSMA. Derfor satses det også stort på Narrow Band-IoT de kommende årene, som er en ny kommunikasjonsteknologi som benytter det eksisterende 4G-nettet. Den nye teknologistandarden er svært energieffektiv, har høy sikkerhet og god rekkevidde. NB-IoT planlegges lansert som kommersiell tjeneste i 2017/2018, og ambisjonen er å tilby landsdekkende dekning i løpet av 2020. Les mer om NB IoT.

Trodde du Tesla bare var for tech-geeks med overstadig tilgang på penger? Tro om igjen. Denne sommeren ruller Musk og co ut Model 3 – en rimeligere og enklere Tesla, med kurant rekkevidde og god bagasjeplass, uten at det går på bekostning av designet.