Hvordan får de det til?

Hva er det mennesker med suksess har forstått om personlig produktivitet som vi andre ikke helt har fattet? Det finnes et utall bøker, artikler og intervjuer om temaet. Her er noen av de beste rådene.

Steven R. Covey var tidlig ute med å prøve å forstå hva effektive mennesker gjør, som vi andre ikke får til. I «The 7 Habits of Highly Effective People» fra 1989 starter han på mange måter en sjanger som fortsatt, mer enn 25 år senere, er like interessant.

I boken dokumenterer Covey hvordan effektive mennesker er proaktive, visualiserer suksess og gjør beinharde prioriteringer som bringer dem stadige nærere de viktigste målene de har.

En variant av denne sjangeren kan oppsummeres i tittelen på boken til den amerikanske forfatteren og coachen Kevin Kruse: «15 Secrets Successful People Know About Time Management». I en kultur som er besatt av kjendiser i alle varianter, bør det ikke komme som noen overraskelse at vi er mer opptatt av hva de som lykkes på direkte sendt TV og i sosiale medier kan fortelle oss, enn den vellykkede mannen i gata.

Kevin Kruse bygger sin bok fra 2015 på intervjuer med 13 OL-utøvere, 29 studenter med toppkarakterer, 239 entreprenører og 7 milliardærer. Blant de siste finner du blant annet Intels Andy Grove og Virgins Richard Branson.

Andre bøker, blogger og artikler som behandler samme tema, og som jeg har rappet fra for å lage «highlights»-listen nedenfor, er for eksempel Lifehacker sin How I Work-serie og Richard St. John sin «The 8 Traits Successful People Have in Common». Noen av dem har jeg kommet til helt på egenhånd.

  • De er racere på å prioritere og å holde fokus. Det innebærer at de alltid er bevisst på hva de ønsker å oppnå og om det de gjør akkurat nå, bringer dem nærmere målet.
  • Mange står tidlig opp for å jobbe på et bestemt prosjekt i noen timer hver dag.
  • Nesten halvparten av de som ble intervjuet av Kevin Kruse, fortalte at de ikke hadde en to do-liste. I stedet brukte de kalenderen, noe som blant annet hjalp dem å beholde et realistisk syn på hva de faktisk hadde tid til å ta på seg av oppgaver.
  • De er bevisste på ikke å prokrastinere eller sabotere seg selv. Når de har avsluttet en oppgave, starter de på den neste.
  • De planlegger dagen kvelden før.
  • De blir ikke avledet av eller misunnelige på andre.
  • De leser e-post et par ganger om dagen og lar seg ikke distrahere av varslinger eller telefoner.
  • De er opptatt av å holde seg i form, mediterer eller håndterer stress og vet hvordan de skal lade batteriene.
  • De tar tilbakemeldinger på alvor og inviterer til kritikk.
  • De er oppdatert på mer enn fag, følger med på og lar seg engasjere av nyheter og lytter når andre prater.

Og kanskje best av alt: De jobber hardt. For kanskje med unntak av en god porsjon flaks, finnes det ingen annen måte å gjøre det på. De er kreative og metodiske og på den måten skaper de sin egen suksess istedenfor å vente på at suksessen finner dem.

Det er med andre ord håp for de fleste av oss – hvis vi er villig til å investere tiden og energien.