Taxi-selskap økte lønnsomheten 49% med kunstig intelligens

Lei av å vente på taxi? Her er det 93 prosent sannsynlighet for at taxien dukker opp før du har bestilt den.

Glem plystring, veiving med armene, apper og sentralbordnummer. Et taxiselskap i Tokyo forutser hvor det vil oppstå behov for taxi med 92,9 prosent nøyaktighet.

Det er det japanske mobilselskapet NTT Docomo som har utviklet teknologien som forutser hvor det vil oppstå taxietterspørsel i sanntid.

Modellen bruker statistikk fra 4425 taxier, anonymiserte data om bevegelsesmønsteret til mobilkunder i Tokyo, data om værforhold og flere andre faktorer, og forutser hvor det vil oppstå behov for taxi 30 minutter inn i fremtiden, innenfor områder på 500 kvadratmeter.

Prosjektet startet i fjor sommer, mens testkjøringen startet i desember. Da vi snakket med Docomo i begynnelsen av mars, var resultatene allerede så gode at de fleste taxiselskaper burde sette seg på første fly til Tokyo.

Flere fordeler
I tillegg til høy nøyaktighetsgrad og bedre lønnsomhet, var det også andre fordeler med prosjektet. Taxiselskapets biler ble brukt mer effektivt, og systemet kompenserte for mangel på kunnskap og erfaring hos nye sjåfører. Ventetiden for passasjerer ble naturligvis mye kortere, og sjåfører fortalte at de plukket opp passasjerer på steder som tidligere var helt ukjente for dem.

Modellen ble testet i de 23 bydelene som utgjør kjernen av Tokyo, med en befolkning på mellom 9 og 10 millioner. 12 taxier ble utstyrt med et nettbrett som viser kart over byen, delt inn i områder på 500 kvadratmeter. I hver rute angis hvor mange taxier systemet tror det vil oppstå behov for de neste 30 minuttene, og kartet oppdateres hvert 10. minutt.

Selv med en nøyaktighetsgrad på 92,9 prosent jobber Docomo for å oppnå enda større nøyaktighet. Planen er å kommersialisere løsningen i løpet av andre halvår 2017. Noe å tenke på for norske taxier?

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Oslo Taxi allerede langt på vei
– Jeg er ikke overrasket over disse tallene, sier konsernsjef Bjørn Rebne i Oslo Taxi.

– Vi har holdt på med Business Intelligence og datastyrte beslutninger siden 2011, og har mer enn 50 millioner turer å trekke erfaringer fra. Hver dag skaper vi over 250 000 GPS-punkter som brukes til å analysere bevegelsene til bilene våre.

Disse dataene har blant annet også blitt brukt i en rapport der Bellona presenterte anbefalinger til Oslo kommune om tilrettelegging for utslippsreduksjoner i taxinæringen. Oslo Taxi bidro med statistikk over kjøremønster og annen relevant informasjon.

– Vi kan kjøre en sekvens på en bestemt sone, eller for eksempel for pinsehelgen eller 17. mai, og forutse taxi-etterspørselen med ganske stor sannsynlighet. Vi kan med stor sikkerhet si at en hel dag sjelden svinger mer enn 10 prosent fra fjoråret. Så i enkelte områder og tidsrom kan vi forutsi med opp mot 85-90 prosent sannsynlighet, forteller Rebne.

Oslo Taxi holder i øyeblikket på med å skifte ut alle taksametrene og kommunikasjonssystemet med en ny mobil plattform, der det også vil bli lettere å formidle sannsynlighetsberegninger.

– Det er en rekke faktorer som spiller inn når det gjelder sannsynlighetsberegninger, men vi mener vi står godt rustet til å få mer ut av dataene våre. Vi jobber nå mot å gjøre våre interne analyser tilgjengelig i kundevendte løsninger, sier konsernsjefen.

Bare ett av mange prosjekter
NTT Docomo er Japans største mobiloperatør med over 73 millioner kunder og har hovedkontor i Tokyo. Taxi-prosjektet er et samarbeid mellom Docomo og Tokyo Radio Cooperative taxiselskap, Fujitsu som leverer mobilitetsplattformen Spatiowl og Fujitsu Ten som leverer bestillingssystemet.

Prosjektet er bare et av mange eksempler innen områdene kunstig intelligens, mobility analytics og tingenes internett, der nyskapende, og ikke minst lønnsomme, prosjekter nå dukker opp på løpende bånd.

I Norge opplever Telenor en enorm interesse for prosjekter på disse områdene, og har mer enn 100 samarbeidspartnere som jobber med å utvikle forskjellige typer løsninger. Her kan du lese mer om noen av prosjektene. Vil du lese mer om mobilitetsanalyse og lurer på muligheter med den spennende teknologien, finner du mer informasjon på Telenors Mobility Analytics-side.

Det er mye som skjer i taxinæringen om dagen. Hva med å prøve dronetaxi i sommer?

Vil du vite mer om mobility analytics, kunstig intelligens og mulighetene for din bedrift? Send en mail til Telenor på IoT@telenor.com eller bruk skjema på denne siden.

Mulighetenes internett

Ønsker du å se nærmere på mulighetene for din virksomhet innen digitalisering, tingenes internett, kunstig intelligens og mobilitetsdata? Ta gjerne kontakt med Telenor på IoT@telenor.com