Naeem Zahid

Med 5G kan vi monitorere egen helse og fjernstyre avansert kirurgi

5G-nettet er skapt for at milliarder av ting skal kunne kobles til internett, og vil blant annet føre med seg stor fremgang innenfor helse- og velferd. Men er det trygt å legge liv og helse i robotenes hender?

Tenk deg å ha en app som overvåker alt som skjer i kroppen din – som varsler deg om noe ikke stemmer eller om det er forhold i omgivelsene du bør ta hensyn til. Praktisk, ikke sant? Med 5G kan dette bli virkeligheten, skal vi tro kirurg og Telenors e-helseekspert, Naeem Zahid. Han omtaler den nye velferdsteknologien som The Internet of Surgery og mener at monitorering av helsen vil være spesielt nyttig for pasienter med kroniske lidelser.

– Fortløpende registrering av verdier koblet mot andre data, som for eksempel værforhold, vil kunne forutsi forverringer av grunntilstanden hos denne type pasienter. Andre som også vil ha stor nytte av dette, er pasienter som har blitt skrevet ut av sykehus og fortsatt trenger oppfølging, sier Zahid.

Det kan kanskje høres risikabelt ut å overlate helsekontrollen til duppeditter tilkoblet nett, men 5G-nettet har en kapasitet som er tusen ganger bedre enn i dag og vil kunne overføre data med en hastighet på over 70 gigabit per sekund. Det vil blant annet være mulig å dele inn nettet i flere områder, som betyr at man kan overføre svært sensitiv data – uten å være redde for at overføringen skal forstyrres av annen type datatrafikk.

Fjernstyring når hvert sekund teller
Det siste året har robotteknologi blitt brukt til å assistere omlag 15 prosent av alle USAs inngrep. Det har også blitt utført enkle fjernoperasjoner. Med 5G snakker man om muligheten til å også kunne gjøre avansert og presis kirurgi over nett. Kan man operere fra hvor som helst i verden, unngår man også å måtte frakte pasientene over store avstander og miste verdifull tid. Med mye høyere kapasitet i nettet kan man trygt la seg behandle av de beste på feltet – uansett hvor de måtte befinne seg.

– Tidsforsinkelse på bare noen sekunder kan være alt for mye hvis det er snakk om en alvorlig komplikasjon eller en operasjon som krever svært høy presisjon, sier Zahid.

– Med 5G får man lavere latency enn det man har hatt frem til nå. Data vil bli overført umiddelbart, slik at det ikke vil ta noe tid fra en hendelse finner sted til det synes på skjermen til kirurgen, legger han til.

Men kan vi stole på robotene?
Det er større sjanse for at ulykker og feilbehandlinger skjer som følge av menneskelig svikt. Likevel er det vanskelig å se for seg at man skal kunne stole mer på en maskin enn et menneske når det gjelder helsen vår.

På hvilken måte er maskiner overlegne mennesker?
– Datamaskiner kan for eksempel hjelpe oss å lese og tolke røntgenbilder. I tillegg kan de holde oversikt over blodprøver og hjelpe oss å huske hvordan vi skal følge opp og kontrollere prøvene, sier Zahid.

Han mener at helsevesenet glipper på et par vesentlige ting i dag og tror smartere og bedre datamaskiner kan bedre oppfølgingen av pasienter.

– Det er ikke uvanlig at bilder og prøver blir feiltolket eller glemt i dag. Disse tingene kan datamaskiner holde oversikt over, sier kirurgen.

Fremtidens jobber i helsesektoren
I følge Zahid vil maskinene i mye større grad være til hjelp, men vil ikke kunne ta helt over.

– Vi vil neppe kunne overlate det viktigste vi har, nemlig vår helse, til noe som selv ikke har liv engang. Jeg hadde i hvert fall ikke gjort det, sier Zahid.

Han beskriver teknologien som verktøy for at menneskene skal kunne gjøre en bedre jobb der det trengs. Dette vil føre til mer effektive sykehus og færre feil, om hans prognoser viser seg å stemme. I tillegg vil pasientene kunne gjøre en del ting hjemmefra.

Men så markante endringer må jo gjøre endringer i behovet for personell. Det er riktignok en viss fare for at mange yrker vil forsvinne, men Zahid ser likevel lyst på fremtiden.

– Tradisjonelt har jo ny teknologi bidratt til at gamle yrker har blitt erstattet med nye, og at summen av arbeidsplasser har gått opp. Jeg ser for meg at mange yrker som i dag er veldig repetitive, kan bli erstattet av maskiner og roboter. Med teknologien vil det komme nye yrker. Hva de blir, vites ikke enda. Men til syvende og sist er det vi selv som har det viktigste ansvaret, understreker Naeem Zahid.