Kvinne som holder en presentasjon

Gode presentasjoner: Forstå hvordan publikum lærer

Å gjennomføre en vellykket presentasjon er avhengig flere ting, blant annet at du formidler budskapet på en måte tilhørerne skjønner. Å forstå læringsstiler – hvordan folk tilegner seg kunnskap – gir deg et godt utgangspunkt.

Jeg leste et sted at «millennials», den generasjonen som er født mellom 1980 og 2000, klarer å følge med på noe som krever oppmerksomhet i et sted mellom 6 og 20 minutter. En hel haug med faktorer påvirker naturlig nok hvor lenge de er til stede før de ser ut av vinduet, ned på telefonen eller sovner. Det handler om alt fra temperaturen i rommet og hvor interessert de er i emnet du snakker om til hva klokken er og om de har spist lunsj.

Men så er det noe som heter læringsstiler. Folk tilegner seg kunnskap på forskjellige måter, og ofte deles disse læringsstrategiene inn i fire: Å se, å høre, å skrive eller lese og å gjøre.

Alle fire grupper responderer ekstra godt på kommunikasjon som er tilpasset deres læringsstil. Her er en oversikt som gir deg overtaket når du står foran en gruppe kollegaer og skal holde et foredrag.

De som lærer av å se
Mennesker som er visuelt anlagt har en tendens til å snakke fort. De avbryter og er utålmodige og bruker ord og fraser som er forankret i fysiske bilder og metaforer. De lærer når de kan etablere og visualisere relasjoner mellom ideer, konsepter, tanke og beskrivelser.

Når du snakker til disse, bør også du bruke et bilderikt språk. Gjennomfør demonstrasjoner, fysisk eller på skjerm, for å vise i praksis det du snakker om. I selve presentasjonen bør du inkludere tabeller og grafikk, bilde og modeller.

De som lærer av å høre
De lytter mer enn de snakker og de avbryter deg sjelden. Når de tenker og resonerer følger de en lineær struktur og de foretrekker en muntlig brief eller forklaring, fremfor en skriftlig.

Denne gruppen lærer når de lytter og når de selv setter ord på kunnskap. En presentasjon for disse menneskene bør bygger opp logisk, ikke for komplisert, med et utgangspunkt og en argumentasjon som leder naturlig opp til en konklusjon. For ytterligere å få informasjonen til å feste seg, kan du be dem om å gjenforteller det de har hørt eller legge opp foredraget som en dialog der tilhørerne også er med.

De som lærer av å lese – og skrive
Dette er en gruppe som egentlig ikke vil at du presenterer noe for dem i det hele tatt. På skalaen fra ekstrovert til introvert befinner disse menneskene seg ofte godt over på den innadvendte siden. De liker ofte å jobbe med stoff på egen hånd og de noterer og strukturerer underveis.

Når du først har dem i forsamlingen, responderer de godt på presentasjoner som er organisert med nøkkelord, gjerne i listeform. Gjør tabeller eller modeller om til skrevne påstander eller beskrivelser. Bruk verktøy som Kahoot underveis – de er veldig glad i «multiple choice»-tester – og lag en skriftlig oppsummering av presentasjonen som du deler ut på slutten.

De som lærer av å gjøre (kinetisk erfaring)
«Learning by doing» er et begrep som dekker denne gruppen. Dette er folk som ikke overdriver pratingen og de er ofte trege beslutningstagere. I læringsprosessen bruker de alle sansene og vil helst gjennomføre fysiske oppgaver og prøve frem med forsøk og feil.

Å lære gjennom fysisk handling innebærer ikke nødvendigvis at du må bygge et hus eller reparere en bil. Å lage en modell i Excel eller skrive kode er også praktiske øvelser som gir læring.

Denne gruppen når du frem til når du involverer dem i det du snakker om og lar dem prøve seg i praksis.

I praksis
De fleste evne å tilegne seg kunnskap ved hjelp av alle disse metodene, selv om noen er mer dominante en andre. Under en presentasjon, der du sjelden vet på forhånd hvilke læringsstiler de enkelte foretrekker, er det lurt å variere virkemiddelbruken slik at du inkluderer så mange av metodene som mulig.

Og selvfølgelig – helt uavhengig av hvordan du lærer bort eller presenterer, betyr det minst like mye hva du lærer bort og om du evner å gjøre tema spennende og interessant. Da trenger du en god struktur på presentasjonen – og kanskje noen dramatiske grep.

Dette innlegget er det første i en serie på fire som gir deg verktøyene du trenger for å gjennomføre gode presentasjoner. De andre  tar for seg struktur, retorikk og historiefortelling og til slutt bruken av visuelle hjelpemidler, også kalt PowerPoint.