Emosjonell intelligens hindrer utbrenthet

Forskjellen mellom de som stresser så mye at de går på veggen og de som klarer å gå utenom, er ofte graden av emosjonell intelligens.

De fleste opplever stress som en del av hverdagen. Noen klarer å håndtere selv de mest ekstreme situasjoner på en konstruktiv måte mens andre tyr til alkohol og piller, overspising og enda mer arbeid. Til slutt har de ikke mer å gå på, og treffer veggen med et smell.

Hva skiller de som tilpasser seg og de som strekker strikken så langt at den ryker? Forskeren Kandi Wiens Leading Trough Burnout,  forsøkte å finne svaret i en undesøkelse av sjefsleger på 35 store sykehus i USA. 69 prosent av dem rapporterte at de opplevde alvorlig, veldig alvorlig eller ekstremt stress, men flertallet av dem ble ikke utbrent. En felles faktor var nivået på legenes EQ – emosjonell intelligens.

Begrepet «emosjonell intelligens» slo igjennom med boken av samme navn, skrevet av Daniel Goleman, for 10 år siden. Brukt på ledere snakker man om tradisjonell IQ, om emosjonell EQ og teknologisk kompetanse. De som virkelig skiller seg ut scorer dramatisk bedre på EQ enn lederkollegaer i tilsvarende stillinger.

En enkel måte å beskrive EQ på er evnen til å forholde seg konstruktivt til egne og andres følelser. Når en psykolog blir bedt om å gjøre det samme, ender du sannsynligvis opp med denne listen:

  1. Selvbevissthet – klare å se seg selv utenfra, gjerne med både styrker og svakheter med et ikke for selvhøytidelig blikk. Forstå egne følelser og hvordan de påvirker andre.
  2. Selvregulering. Kontrollere følelser og impulser, tenke før handling. Blir ofte oppfattet som endringsvillige og til å stole på.
  3. Motivasjon. Er målorientert og selvdreven, jobber for noe annet enn penger.
  4. Empati. Identifiserer seg med andres følelser. Tiltrekker seg talent og er en lærer for andre.
  5. Sosiale egenskaper. Klarer å etablere sosiale relasjoner, utvikle personlige og sosiale nettverk og skape felles forståelse rundt mål og oppgaver.

Et emosjonelt forsvar mot stress
Her er noen av teknikkene emosjonelt intelligente mennesker tar i bruk for å forsvare seg mot utbrenthet.

  • Unngå å skape stress selv når du tenker på situasjoner og utfordringer som venter deg. Forestill deg hvordan du lykkes, ikke hvordan du mislykkes. (En av legene i Wiens undersøkelse forsøkte å være bevisst på å senke kravene han satt til seg selv, for eksempel.)
  • Vær bevisst på når du trenger hjelp – og be om det. En venn av meg, som er anestesilege, røpet for flere år siden at han var helt avhengig av de erfarne sykepleierne på akutten i mange måneder etter at han begynte å jobbe på et nytt sykehus.
  • Vi har tidligere skrevet om mindfullness: Ro ned med litt Buddha og mindfullness på jobb som en god måte å håndtere stress på. Også i akutte situasjoner har det virkning å stoppe opp, trekke pusten dypt noen ganger og kontrollere hjerterytmen, i møte med en stressfaktor.
  • Velg et konstruktivt perspektiv og se på stressfaktorene som konkrete problemer som skal løses.
  • Unngå konflikter – som er noe av det mest energikrevende som finnes – ved å sette deg i den andre personens sted. Når du forstår den andres frykt og motivasjon, er det mulig å finne løsninger som begge kan leve med.

Ikke alle er overbevist om at EQ er viktig – eller at denne formen for intelligens i det hele tatt finnes. BI-psykologen Hallvard Føllesdal argumenterer i mot i denne artikkelen i Norsk Psykologisk Tidsskrift, og Daniel Goleman svarer.