Dataforbruket øker eksplosivt – løsningen er fiber

Hvor raskt internett trenger bedriften din og hvor stort er behovet for å sende tunge datamengder – nå og i fremtiden? Med riktig innsikt velger du en løsning som er bra på lang sikt.

Utviklingen innen internett-oppkobling eskalerer så raskt at det kan være krevende å holde seg tilstrekkelig orientert til å ta gode avgjørelser. Leverandørene gjør sitt for å optimalisere den eksisterende strukturen bak nettverket vår, men ny teknologi utfordrer hele tiden det eksisterende. Den store fordelen med fiber er den overveldende kapasiteten.

Selv om ingen kan spå fremtiden, er det noen tendenser som gir grunn til å tro at oppgradering til fibernett er klokt.

Mobilbruken frigjør ikke kapasitet på kabelnettet
Danmark er et land vi naturlig kan sammenligne oss med når det gjelder datatrafikk. Deres IT-nestor Preben Mejer er enig i at fremtiden er mobil. Samtidig påpeker han ovenfor bredbåndsleverandøren Stofa at det kun er siste delen av internettilkoblingen som er trådløs. Bak det trådløse nettet ligger det en sterk infrastruktur. Den er fysisk og i stadig større grad fiberbasert. Dette er lett å glemme siden vi med våre mobile enheter forholder oss til trådløse sluttstykker av nettverket, gjennom eksempelvis WiFi og 4G.

Fiberbredbånd blir en nødvendighet
Vi er allerede inne i en eksplosiv økning av dataforbruk. Samtidig øker mengden av telefoner, datamaskiner, smartprodukter, nettbrett og klokker som har oppkoblingsmuligheter til internett. Allerede i 2008 var det flere enheter på internett enn det var mennesker på jorden. Skal vi tro på beregningene fra Gartner kan vi forvente 20,8 milliarder oppkoblete enheter i 2020. Det stemmer bra med Preben Mejers anslag om at internettrafikken globalt vil fordobles mellom 2014 og 2018. Det virker klokt å anta at fiberkabler, med sin evne til å overføre data med lysets hastighet, til slutt blir nødvendig for å holde tritt med denne voldsomme utviklingen.

Norge har gode kår for fibernett
I europeisk sammenheng har Norge relativt god dekningsgrad for fiberoppkobling. Tall fra oecd.org viser at fibernett er tilgjengelig for 29,3 prosent av befolkningen ved utgangen av fjoråret. Med den pågående utbyggingen øker dette tallet jevnt og trutt. Til sammenligning er dekningen i Danmark på 21,6 prosent. Sveits ligger på 11,7 prosent, mens Tyskland foreløpig ligger litt etter med 1,2 prosent.

Bedriftenes behov for flyt, rutiner, kommunikasjon og sikkerhet endrer stadig karakter her vi står – midt i tidenes mest eksplosive vekst innen datatrafikk. Vi går et spennende år i møte.

Kilder: Gartner.com, stofaerhverv.dk, oecd.org