kreativitet

Slik blir du mer kreativ

“Hvis jeg hadde én time til rådighet for å løse et problem, ville jeg brukt 55 minutter på problemet og 5 minutter på løsningen”, skal Einstein ha sagt. Å være kreativ, sammen eller alene, handler ofte om å finne nye måter å angripe en problemstilling på.

Samtidig er det ikke til å komme forbi at vi er begrenset av tidligere erfaringer, alt vi har lært og erfart, når vi prøver å være fantasifulle eller kreative. Og at vi ikke alltid klarer å legge godt nok til rette for selve prosessen. (I artikkelen Brainstorming er en dårlig idé skriver jeg for eksempel litt om utfordringene knyttet til å løse problemer og å være kreativ i grupper.)

På 90-tallet fikk en gruppe studenter i oppgave å utvikle dyr fra en annen galakse. Resultatene var ikke veldig ulike de dyrene som gruppen allerede hadde stiftet bekjentskap med på jorden. Og allerede fra 5-års alderen kan man se hvordan fantasien er begrenset av kategorier som vi har lært oss nesten fra fødselen av. Dette kalles ”strukturert fantasi” (Ward 1994), og er noe proffe, kreative tenkere bevisst prøver å styre rundt, når de jobber.

Men alle jobber kreativt fra tid til annen og du må ikke befinne deg i reklamebransjen for å ha nytte av kunnskap om hvordan du optimaliserer disse prosessene – og skaper de mest spennende og annerledes resultatene. Her er noen strategier og verktøy.

Alene eller sammen
Meningene er delte, men mange hevder at gruppearbeid rundt kreative prosesser er den mest effektive måten å drepe en god idé på. Personlig liker jeg å jobbe alene, eller med en som jeg vet at jeg tenker godt sammen med, i forkant av eller i stedet for med en større gruppe. Og over tid har jeg utviklet et par rutiner som gir meg noen rammer i prosessen. Jeg jobber for eksempel alltid med penn og papir, og bruker 3 A3-ark som et lerret. På den første skriver jeg ideer og tanker ukritisk, på det andre strukturerer jeg ideene i kategorier eller langs en narrativ linje og på det tredje oppsummerer og utbroderer jeg de jeg vil bruke.

Frigjør deg fra konseptene – tenk utenfor boksen
Dette er et forsøk på å overvinne den strukturerte fantasien, som er beskrevet ovenfor, og egentlig tror jeg ikke det finnes noen fasit – bare noen forskjellige strategier. Å sette ting helt på hodet, kalt kontrafaktisk metode, er en av dem; en verden der barn oppfører seg som voksne, der vi lever under vann, der en app setter transportnæringen på hodet og strøm leveres trådløst. Eller gjør som Einstein, fokuser på problemet, se for deg hvordan det har oppstått, hvordan det kanskje var en løsning før det ble et problem, og hva det kan lære deg og neste skritt.

Skill på input og output
En kreativ prosess starter ofte med et stykke research. Denne aktiviteten starter også jakten på de gode idéene. Samtidig er det ofte en sammenheng mellom hvor lenge du klarer å utsette det kreative arbeidet og kvaliteten på idéene du får. Når du er overmoden, etter timer eller dager med forarbeid, nyter du godt av et lite rush i begynnelsen av den kreative perioden – som ikke ville vært det samme hvis du hadde tappet ideer et par om gangen. Av samme grunn kan det lønne seg å ta en pause, eller rett og slett sove på utfordringene, før du fortsetter dagen etter. Men da må arbeidet ha startet – hvis ikke blir det bare en utsettelse.

Hør på musikk eller jobb et annet sted
Det handler delvis om å skape den gode følelsen, som musikk ofte gjør, men også om å vekke den delen av hjernen som er viktig i det kreative arbeidet. Litt av den samme effekten oppnår du ved å flytte deg fra det stedet du pleier å jobbe. Finn et rom eller en krok der du trives, sette deg i en park eller gå på kafé. Endring vekker sansene, skjerper dem og gjør deg mer kreativ.

Få en annens perspektiv
Å be en kollega om å kommentere på arbeidet du eller dere har gjort, kan gi både nye idéer og et nytt utgangspunkt for å jobbe videre. Forskning viser også at de som utvikler idéer for andre, eller ser for seg at det de gjør ikke bare skal brukes av dem selv, utvikler bedre idéer enn de som skal bruke resultatene selv.

Ta en pause
Hjernen er en muskel og kreativitet en egenskap som sliter oss ut. Å være realistiske i forhold til hvor mye vi kan klare å få ut av en økt, betyr derfor ganske mye for kvaliteten på idéene du jobber frem. Vær oppmerksom på når du ikke har mer å gi – og lad batteriene ved å gjøre noe helt annet.