Mathias Mikkelsen - Timely

Timely – for de som hater timeføring

Mathias Mikkelsen (25) jobbet i byrå, førte timer – og drømte om å starte eget selskap. I dag har nordmannen suksess med timeføringstjenesten Timely, hundretusenvis av brukere i over 190 land – og må si «nei» til investorer.

– «Over night» er en myte. Den suksessen vi ser konturene av i dag, er resultatet av flere år med prøving og feiling, der vi har bygget sten på sten, men aldri mistet troen på at dette skal bli bra – og stort.

«Vi» er i utgangspunktet bare Mathias Mikkelsen, båtsfjording som har vokst opp på Oppegård. Han valgte medier og kommunikasjon på videregående, allerede da overbevist om at det var gründer han skulle bli.

– Jeg er designer og front-end-utvikler og jobber i grensesnittet mellom mennesker, maskiner og programmer. Med det utgangspunktet fikk jeg jobb som trainee i et av de første heldigitale kommunikasjonsselskapene i Norge, Sermo, og ble med videre til Isobar. Jeg hadde allerede da en idé om at jeg ville utvikle en løsning på noe av det som frustrerte meg mest i jobben, nemlig timeføringen, men satt prosjektet litt på vent for å tjene penger som frilanser etter at jeg avsluttet byrålivet.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

– Første versjon av Timely var ingen suksess, men helt nødvendig for å få det riktig andre gang. Jeg lærte blant annet at folk ikke kjøper noe bare fordi det er litt bedre eller litt enklere – de ønsker noe som er annerledes. Og det var utgangspunktet da jeg skrappet versjon 1 og reiste til San Fransciso for å være gründer på heltid. Fra å ha min egen leilighet i Oslo – som jeg etter hvert også solgte for å få råd til å jobbe fulltid med utvikling – endte jeg opp i et Hacker House der 16 likesinnede bodde på 120 kvadrat. Og det var som å komme hjem. Jeg fikk venner og kontakter og lærte enormt mye de 6 månedene jeg bodde der.

Selv om Timely er designet med utgangspunkt i Mathias’ eget hat for timeføring, er han tilsvarende klar over at denne aktiviteten i en organisasjon, er livsviktig. – Men å sette seg ned på slutten av dagen for å prøve å rekonstruere hva jeg har gjort, fungerer rett og slett dårlig. Og her har vi forskningen med oss; virksomheter over hele verden taper milliarder av kroner fordi ansatte som fører timer husker feil når de skal oppsummere, ikke bare dagen, men kanskje hele ukens arbeid på en gang.

– Istedenfor at du selv må rekonstruere tiden din, er Timely koblet mot kalenderen du bruker. Gjennom dagen tracker og justerer du timebruken fra oppgave til oppgave, og når du går hjem, er timelisten allerede levert.

Mathias valgte å ikke hente inn kapital før han hadde en fungerende tjeneste, ansatte og omsetning å vise til. I dag sitter det mer enn 200.000 Timely-bruker i over 190 land – og Mathias har 6 kollegaer, i blant annet India, Ukraina og USA. Samtidig søker selskapet etter 12 nye ansatte, som skal jobbe med kommende versjoner.

Mathias Mikkelsen
Mathias Mikkelsen

– Det har vært et lurt trekk å ikke gå for raskt frem. Å presentere Timely for investorer, både historien, appen, planene fremover – og en ganske solid omsetning – har vært viktig for hvilke selskaper vi har fått med oss. Det betyr selvfølgelig mye for mulighetene vi har til å realisere planene våre i fremtiden.

Og de skorter det ikke på. – For meg handler dette arbeidet ikke bare om å lage en løsning som registrerer timer på en lur måte, men om produktivitet og effektivitet i stor skala. Vi må jobbe videre for å utvikle en enda bedre Timely, som for eksempel lærer av brukeren underveis og som gjør det enda enklere å automatisere timeføringen. Men vi kan også gjøre noe med måten vi tenker om tid og bruker tid på, gjennom enda flere tjenester og løsninger i fremtiden.

– Planene fremover er å gjøre mer av det jeg gjør nå, men i en mye større skala. Og jeg har nok fått med meg noe av den amerikanske gründer-mentaliteten: Jeg vil lage de beste løsningene for tid og effektivitet i verden, og jeg er ikke redd for å si at ambisjonen på sikt er et stort selskap med en omsetning som gjør oss konkurransedyktige i global målestokk. Hvorfor ikke? spør Timely-gründer og utvikler Mathias Mikkelsen.