loggav

Bokomtale: Veien til lykkefølelsen

Du har misforstått. Det er ikke hardt arbeid som gjør deg lykkelig, det er lykken som hjelper deg å få ting gjort – ifølge Stanford-forskeren Emma Seppälä. I The Happiness Track tar hun et oppgjør med produktivitetskultur og den statusen det gir å være effektiv.

Til daglig forsker Emma Sappälä ved Center for Compassion and Altruism Research and Education ved Stanford. Hun er født og vokst opp i Paris, har bodd i Shanghai og jobber i USA. Interessen hennes for lykke ble vakt i Kina. Der møtte hun en eldre generasjonen kinesere som hadde opplevd mye vanskelig, hadde lite penger og få materielle goder – men allikevel var godt fornøyd med tilværelsen.

Tilbake i vesten reflekterte hun over hvordan vi levde livene våren som om veien til lykke handlet om å få gjort mest mulig. «Jobb hard og du får et godt liv» hørtes smart ut, men stemte dårlig med de konkrete konsekvensene av en hektisk tilværelse som hun observerte; stress, depresjoner, utbrenthet, frustrasjon, tilkortkommenhet, ingen tid til å glede seg over det som går bra og aldri en følelse av å ha nådd et mål, uten med en gang å måtte fokusere på det neste.

Til slutt konkluderte hun med at strategien vår i møte med de lange to do-listene i realiteten virker mot sin hensikt. Hvis vi ønsker å gjøre mer, må vi gjøre mindre – og på en annen måte.

Seppälä ser to grunnleggende årsaker til situasjonen mange av oss kjenner oss igjen i:

  1. Vi har ikke forstått hva ekte lykke er.
  2. Vi ofrer hverdagslykken og lykke i dag, for løftet om fremtidig lykke.

Lykkebegrepet er stort – og individuelt. For å gjøre det mer håndterbart – og brukbart – benytter Seppälä begrepene hedonistisk lykke og eudaimonisk lykke.

Hedonistisk lykke oppsummerer hun i «sex and drugs and rock’n roll»: fysiske gleder, ting, shoppingturer, fine biler, inntekt og status. Eudaimonisk lykke ble opprinnelig brukt av Aristoteles, som mente at jakten på lykke ofte var vulgær og ikke verdt strevet.

Denne formen for lykke kommer av gode relasjoner, når du ser meningen med ditt eget liv, vennskap, kollegaer og opplevelser sammen med andre. Seppälä viser blant annet til forskning som viser at arbeidsplasser med et godt, sosialt miljø, med fokus på samarbeid og der folk er interessert i hverandre, får gjort mer, leverer bedre og stresser mindre.

Det moderne samfunnet er på mange måter tuftet på ideen om hedonistisk lykke. Forbruket driver de moderne økonomiene, produktivitet og effektivitet er målet på suksess, både i privat og offentlig sektor. Og logikken bygger på at belønningen kommer som en konsekvens av oppofrelsen. Jobb hard, bli lykkelig.

Eudaimonisk lykke kommer også som en konsekvens av en form for investering, men her er valutaen tid. Avkastningen er gode relasjoner til andre mennesker og meningen med livet – og jobben. Lykkelige mennesker er mer effektive fordi de prioriterer riktigere, de stresser mindre når de får hjelp av andre og de blir sjeldnere syke av arbeidet.

Forskjellen på de to typene lykke som The Happiness Track bygger på, er litt som forskjellen mellom gode og dårlige kalorier. De dårlige gir en kortsiktig effekt og må kjapt erstattes med mer. De gode gir en langvarig, jevn effekt og trenger ikke påfyll i like høyt tempo.

Forståelsen av lykke er også årsaken til det Seppälä mener er en lite hensiktsmessig strategi, nettopp i jakten på lykke; vi ofrer lykke i dag, erstatter den med lister, logistikk, effektivitetsmål og stress, i håp om at vi blir belønnet for det i morgen.

The Happiness Track er I stor grad underbygget med forskning. Og selvfølgelig har Emma Sappälä tre gode råd å komme med til de som ønsker å ta grep i hverdagen.

Lær deg å koble helt av
Dette handler ikke bare om å ta helg eller ferie, men faktisk legge til rette for å stenge jobb helt ute. Ikke gå fra kontoret på fredag og tenkt at du skal bruke en time på epost i løpet av helgen. Da følger denne lille ambisjonen deg som en skygge, og hindrer deg i å koble helt ut – noe du trenger for å lade batteriene med ekte, ny energi, samtidig som du fokuserer på hyggelige ting når du har fri.

Fokuser på det som er bra ved dagen
Når Seppälä og kollegaene hennes spør forskningsobjekter om hva som er viktig for dem – satt på spissen ved å fortelle de samme personene at de bare har 3 dager igjen å leve – er det alltid mer tid med venner, kollegaer og andre mennesker som står øverst på listen. I boken blir vi anbefalt å bruke litt tid hver dag på å oppsummere de positive sidene ved det vi har gjort, og hva arbeidet betyr for andre. Denne formen for mening, gir også energi.

Ro ned, ikke gir opp
I en hektisk hverdag gjør vi oss avhengig av former for stimuli som sliter på kroppen, både energidrikker og kaffe og stadig epostsjekking, SMS-varsler og høyt tempo. Men som alle langdistanseløpere vet (og som haren lærte av skilpadden); det er det jevne, rolige tempoet som teller. For å oppnå denne tilstanden foreslår Seppälä både pusteteknikker, mindfullness og yoga.

Det er med andre ord ikke så dumt å puste med magen, når det stormer som verst. Hvis du i tillegg er lykkelig, har du alle forutsetninger for å gå tingene gjort.

Emma Seppälä: The Happiness Track: How to Apply the Science of Happiness to Accelerate Your Success, HarperCollins, 2016.