mimondo

Kan du bruke et tankekart som en oppgaveliste?

mimondo logoUavhengig av hvilket to do-verktøy du bruker – eller om du bruker et i det hele tatt – vil de aller fleste oppgaver ende opp i en klassisk liste. Men det finnes alternativer. Med et tankekart organiserer du dagen i en struktur som bygger på de samme organisasjonsprinsippene som hjernen din jobber etter.

Tankekart for å strukturere store mengder informasjon, som et notatverktøy for studenter eller prosjektstyring i næringslivet, er velprøvd og elsket av tusener.  Disse fargerike modellene, fulle av ikoner og koblinger, har vist seg å være en svært effektiv måte å lære nye ting på eller huske store mengder informasjon.

Egentlig er det ikke så rart. Hjernen og hukommelsen vår fungerer spesielt godt når den får input servert i form av visuell informasjon. Dessuten organiserer den og henter opp igjen kunnskap og data i et sinnrikt system som blant annet er styrt av assosiasjoner, sammenhenger og triggere. Legg til farger, bilder og ikoner og de fysiske relasjonene mellom ord og setninger i et tankekart og du har en potent løsning som forenkler læring og legger til rette for å utnytte kapasiteten i hukommelsen vår maksimalt.

Forskning viser for eksempel at studenter husker 10 prosent mer når de benyttet tankekart. Følelsen av orden i møte med store mengder informasjon – for studenter også kalt «pensumlitteratur» –  øker. Og de fleste har fått med seg at nøkkelen til stressmestring er kontroll.

Mindomo treffer godt
Ikke helt ulogisk da, at tankekart-utviklerne også har begynt å snuse på markedet for oppgavestyring. Noen argumenterer for at du kan bruke det de allerede leverer – grunnleggende tankekartfunksjonalitet brukt for å organisere listene dine. Andre har sett behovet for – og markedet for – lettere tilpassede versjoner av dagens løsninger.

De rumenske utviklerne bak Mindomo – et av de bedre mindmapping-alternativene der ute – faller i den siste kategorien. Nylig lanserte de en egen to do-tankekart-mal med funksjonalitet som fikk meg til å prøve denne typen verktøy en gang til.

Det er lett å komme i gang; rundt en sentral oppgave, et firma, en person eller et prosjekt, bygger du på med underpunkter i så mange lag du trenger. Prosessen med å legge inn oppgavene er i seg selv strukturerende. Egentlig handler det om å dele opp elefanter i passende stykker før du begynner å spise. Men akkurat den funksjonen har alle tankekart. Den nye Mindomo-malen har mer:

project-managementKalender
Sett deadline på hvert prosjekt eller hver oppgave.

Filter
Filtrer oppgavene etter flere forskjellige kriterier, for eksempel hvilket ikon du har brukt på dem eller tidsfristen/datoen du har satt. Det er filteret som lager lister og som gjør det mulig å sile bort nok oppgaver til at du kan bruke Mindomo som en to do-løsning. At søkeresultatet ikke presenteres som en tradisjonell liste, men blir liggende i den visuelle kartstrukturen, er et pluss.

Deling og delegering
Som i konkurrerende løsninger kan du gi bort oppgaver til andre og dele prosjekter med kollegaer eller eksterne prosjektmedlemmer.

Samarbeid og diskusjoner
Du kan lage egne diskusjoner knyttet til hvert prosjekt eller hver oppgave, mase på andre, kommentere utkast og skisser og følge fremdriften på oppgaver du har delegert.

Fildeling
Du kan legge lenker til filer på Dropbox og Google Drive i kartene dine – og du kan legge kartene dine på Google Drive.

Ekspandere, kollapse, fokusere
For å begrense den mengden informasjon du må forholde deg til, kan du ekspandere og kollapse strukturene i kartet. Når du jobber på bare ett prosjekt, er det mulig å drille seg ned og utelukkende fokusere på den eller de oppgavene du har ambisjoner om å få gjort.

Alt i alt er dette et hyggelig bekjentskap. Samtidig er det viktig å huske på at i et marked med mange modne løsninger, tilbyr Mindomo bare helt enkel funksjonalitet. Å flytte datoen på fem oppgaver du ikke fikk gjort i går til i dag, er med andre ord en smule omstendelig. Filtermulighetene er begrenset. Og oppgavene forsvinner fra kartet med en gang du markerer at du har gjort dem. Det snyter deg for den gode følelsen av å være effektiv – og gjør det unødvendig vanskelig å se helheten i prosjekter der du allerede har gjort en del av oppgavene.

Alternativene
Selv om Mindomo er et godt verktøy og er relativt tidlig ute, er de ikke alene. Den sterkest utfordreren er Subtask har vært på markedet (gratis!) lenge. I tillegg til tankekart-visning gir denne løsningen deg også et klassisk kalender-visning, hvor du kan dra oppgaver rundt mellom dager og måneder på en enkel måte. At Subtask tilsynelatende ikke har utviklet seg de to siste årene og, at du ikke kan kollapse eller ekspandere grenene, drar ned inntrykket.

Så kan du også gå for en basic, men god, tankekartløsning der du får strukturverktøyene, men ikke kalender og samarbeid. Og da er mulighetene mange. Sjekk for eksempel klassikeren imindmap.com eller, hvis du jobber med en Mac, den minimalistiske MindNode.