Sprint

SPRINT – ett prosjekt på fem dager

Ting tar den tiden du har. I arbeidet med et nytt produkt, en strategi eller en tjeneste, kan det være lurt å ikke ha for god tid, hvis vi skal tro mennene bak Google Ventures «The Sprint»-metode.

Prosjekter som trekker ut i det uendelige, produkter som nesten er klare til lansering i månedsvis, beslutninger som aldri blir tatt. Et kjent scenario for de fleste av oss. Samtidig vet vi godt at i en verden der ting skjer raskt, konkurransen er hard og forbrukerne kravstore, er risikoen for at noen andre kommer oss i forkjøpet med et tilbud, et produkt eller en tjeneste, stor. Vi har rett og slett ikke tid til å bruke for lang tid.

Google Ventures, som klekker ut nye ideer og konsepter for seg selv og for klienter, har tatt konsekvensen av dette med en metode som lenge har vært godt kjent, «The Sprint». Tanken er å gå fra research og idé til ferdig produkt på 5 dager. «SPRINT: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days” er en grundig oppskrift på et utviklingsløp der målet er «Fail fast. Fail cheap.»

Her er opplegget: På mandag legger dere alt på bordet; research, ressurser, personer og ideer, spenner opp lerretet, definerer utfordringen og forbereder prosessen. På tirsdag er det gruppearbeid, alle lager løsninger og utvikler konsepter. Onsdag velger dere sammen den løsningen dere vil jobbe videre med. På torsdag skal prototypen være klar, enten det er en app, en strategi, en sykkel eller en tjeneste. Og på fredag tester dere på ekte kunder og lærer av det.

Med denne metoden som utgangspunkt har Google Ventures jobbet med over hundre klienter, fra små og mellomstore til noen av verdens største organisasjoner. De har testet levedyktigheten til forretningsidéer, videreutviklet eksisterende produkter eller laget nye helt fra bunnen av, laget første versjon av en ny app og hakket ut strategier for ekspansjon fra retail i butikk til online salg. Blant annet.

Og det er ikke bare hastigheten som gjør denne metoden egnet. En av forfatterne og Google Ventures-ansatte, John Zeratsky, forklarer i en artikkel i Harvard Business Review hva det hele handler om :

Hjelper deg å komme i gang
Store spørsmål og avanserte problemstillinger virker lammende. Et kort, definert prosjektløp tvinger deg til å starte, uansett hva utgangspunktet er.

Gjør det abstrakte håndterbart
Sprinten forutsetter at du raskt klarer å ta en utfordring eller en idé fra teori og antagelser til noe håndterbart, som alle kan jobbe med og som skal munne ut i en testbar prototype i løpet av noen dager.

Gir fokus på det som teller
Når arbeidet starter med en hel dag der teamet får definere utfordringen og konkretisere arbeidet, rydder dere opp i mye støy som eller ville ha forsinket arbeidet.

Tvinger frem effektive beslutninger
Sprinten bidrar til at man i større grad skjærer igjennom, istedenfor at man bruker tid på å diskutere seg frem til konsensus – noe som ofte gir et halvgodt resultat, men som alle kan være enige i. Større fokus på testing og fakta i beslutningene, mindre på antagelser og følelser

Rask oppfølging
Sprinten gir momentum og selvtillit når teamet er stilt ovenfor utfordringer som kan virke uoverkommelige. Etter en sprint er det lett å komme i gang med neste fase av arbeidet, både fordi resultatet er så konkret og fordi prosjektmedlemmene har fått styrket troen på at det de skal gjøre, er mulig.

Å jobbe i sprinter er selvfølgelig en måte å korte ned prosjektløp og utviklingsprosesser på. Men disse relativt raske arbeidsøktene er også godt egnet til å teste ut forskjellige ideer i løpet av noen dager, før man velger ut hvilken av dem man jobber videre med – i mer enn en uke.

Og uansett hva målet er: En sannhet når det kommer til personlig effektivitet er at ting tar den tiden du har. Hvis det samme er tilfelle i store prosjekter, kan det rett og slett være lurt å ikke ha for god tid.

Sprint

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days

Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz

Simon & Schuster, 2016