Mads Nygaard

Sånn jobber jeg: Mads Nygaard, konsernsjef i Aschehoug

– Jeg har Netflix-abonnement men ser ikke så veldig mye på TV. Hvis jeg har ledig tid som ikke familien eller andre jobbrelaterte oppgaver krever, setter jeg meg ned med en bok eller et manus. Både fordi jeg må og fordi jeg vil.

– Å være forlegger er like mye en livsstil som en jobb for meg, forteller konsernsjef og forlegger i Aschehoug, Mads Nygaard. Han tar oss imot på et kontor som oser en blanding av tradisjon, historie – og nymalt – bak et skrivebord som har blitt brukt av generasjoner før ham.

– Skrivebordet representerer kontinuitet for meg, i en tid og en bransje som er preget av raske endringer og i en organisasjon som er nødt til å være moderne og nyskapende.

Først og fremst forlegger
– Rollen min i forlaget er todelt, noe som i seg selv kan være en utfordring, fortsetter Nygaard. – På den ene siden er jeg administrator og virksomhetsleder. Aschehoug eier flere forlag og virksomheter innen distribusjon og salg. Disse må følges opp i det daglige, og mer langsiktig i et strategisk perspektiv.

– SamtidIg er vi veldig tydelige på at det er forleggeri og bøker vi først og fremst driver med. Alt rundt er bare nødvendig for at vi skal klare å gi forfattere gode arbeidsvilkår og bøkene og manuskriptene den oppmerksomheten de fortjener – og trenger. Bortsett fra at jeg ikke har rene redaktøroppgaver, både følger jeg opp og tar initiativ til prosjekter, leser manuskripter og har mye kontakt med forfatterne. Noen ganger er det først og fremst sosialt – for mange forfattere er forlaget en viktig del av det sosiale nettverket – andre ganger som deltager i en prosess der vi løser konkrete problemstillinger.

– Med unntak av tirsdagene, som alltid er reservert familien, er det sjelden jeg ikke har en eller annen oppgave om kvelden også. Det kan være en lansering, en opplesing eller en middag – hyggelige ting som det også er viktig og meningsfullt å være med på. Innimellom er det også en del reising, for eksempel til bokmessen i Frankfurt, men heldigvis bare korte turer.

God på ferie
For å få et lite forsprang på dagen, står Mads Nygaard opp i sekstiden og pløyer igjennom epost i tre kvarter før resten av familien våkner. – Det er jo ikke så veldig lenge, men disse så mellomrommene, som jeg også bruker godt gjennom dagen, gjør at jeg holder hodet over vannet. Og jeg bruker teknologien for det den er verdt og blir ikke stresset av å være tilgjengelig hele tiden. Nylig kjøpte jeg også en Apple Watch under et besøk i New York, og jeg føler virkelig at disse løsningene gjør det enklere å holde meg oppdatert.

Mads Nygaard

Apropos teknologi, er det noe en forlegger bør være opptatt av, er det jo nettopp forholdet mellom det fysiske og det digitale, de «gamle» bøkene og de nye ebøkene. – Jeg er relativt avslappet, og leser nok aller mest på en iPad Mini som jeg har med meg over alt og som gjør at jeg slipper å dra store manusbunker mellom kontoret og hjemmet. Men hvis jeg får velge, og ikke må ta hensyn til plass, plukker jeg nok aller helst med meg en papirbok. Jeg er glad i det fysiske produktet, som også gjør noe med måten vi leser på.

Stress er ikke en ukjent størrelse i forlagssjefens liv, men heller ikke noe som stjeler energi i hverdagen. – Jeg har hatt andre jobber tidligere, blant annet som konsulent, der jeg har kjent mye mer på leveransepresset og dårlig tid. Og kanskje er det på mange måter enklere å være toppleder sammenliknet med mellomleder, som i større grad må tilpasse seg andres planer.

– For å balansere arbeid og familie, har jeg blitt veldig god på ferier. Alltid en skikkelig sommerferie, ofte både høstferie og vinterferie og fri til påske. Selv om jeg leser mye også i disse periodene, gjør jeg det sammen med familien min, avslutter forlagssjef i Aschehoug, Mads Nygaard.