Ole Wiig

Sånn jobber jeg: Ole Wiig, arkitekt i Narud Stokke Wiig

– Jeg jobber vel egentlig hele tiden, syv dager i uken, og når jeg drar på ferie med min kone, blir det også en slags arkitek-tur. Grunnen er såre enkel: Denne jobben er så fantastisk morsom.

Ole Wiig er en av gründerne i arkitektkontoret Narud Stokke Wiig (NSW), og av det som etter hvert har blitt en selvstendig avlegger; Nordic. Kontorene har vært sentrale i utviklingen av alle faser av Gardermoen hovedflyplass, men er først og fremst kjent for bredden i prosjektene de jobber med. NSW har utviklet alt fra byrom og spennende villaer, til store hovedkvarterer og læresteder.

– Jeg kommer på jobben i åtte-tiden og går hjem i åtte-tiden, det er den relativt faste rammen rundt arbeidsdagen når jeg ikke er på reise. Jeg leser igjennom Aftenposten og Dagsavisen hjemme, og oppdaterer meg med Dagens Næringsliv på kontoret. I tillegg til disse, er selvfølgelig nettet viktig – og en skog av arkitekturmagasiner som kontoret abonnerer på.

– I løpet av de 12 timene varierer oppgavene fra ren administrasjon, som er en del av den daglige ledergjerningen, til kreative møter, befaringer, oppfølging og planlegging av prosjekter her eller ute hos kunder – og en del arkitektkonkurranser. I tillegg bruker jeg en del tid på å skrive. I ett år var jeg så heldig å være ungdomsredaktør i Morgenbladet, og lærte meg tekst som en viktig måte å kommunisere både kunnskap, konsepter og tanker på. Og arkitektur er i utgangpunktet veldig fysisk og visuelt, både i form av modeller og tegninger og de ferdige byggene eller rommene. Jeg tror faget har godt av å være mer eksplisitt, noe som også gjør arkitekturen, og tenkningen bak, mer tilgjengelig for folk.

– I helgene er naturlig nok tempoet litt lavere, og det er ofte da jeg får tid til å skrive, fordype meg og planlegge neste uke. Min kone er også arkitekt, og vi bor på Aker Brygge, så vi har henholdsvis 5 minutter og 5 og ett halvt minutter å gå til kontoret. Ofte tar vi følge, og hun er nok like glad i å jobbe som meg.

Ole Wiig

– Jeg tror mange arkitekter fremstår som ganske avslappede og tilgjengelige personer, men jeg jeg er helt overbevist om at det nesten ikke finnes noen yrkesgruppe med tilsvarende grad av struktur og kontroll i hverdagen. Hvis vi ikke leverer tegninger som lovet, kan det stå 15 håndverkere uten noe å gjøre. Å være ett minutt for sent ute med et konkurransebidrag, er det samme som diskvalifikasjon. Og et prosjekt som for eksempel Gardermoen har en enorm kompleksitet, der hundre- eller tusenvis av mindre deadlines og frister skal munne ut i overlevering på et på forhånd avtalt tidspunkt.

– For meg har dette blitt litt av måten jeg håndterer stress på. Press i seg selv er ikke problematisk, men heller noe som skjerper deg i hverdagen. Problemet oppstår når du mister kontrollen, ikke klarer å levere eller holde det du lover. Det er en ubehagelig følelse – som jeg heldigvis ikke har alt for mye erfaring med.

– I tillegg til helgene, har jeg andre kortere eller lengre tidsvinduer der jeg finner rom for fordypning. Ofte handler det om å være et annet sted. Vi har et kontor i Svolvær der jeg kan sitte i perioder. Og sammen med min kone har jeg et hus i en italiensk landsby, Colletta di Castelbianco. Dette er en gammel middelalderlandsby, utelukkende bygget i sten, som ble forlatt på 1950-tallet. Den er senere bygget opp igjen, og da den italienske landsbyarkitekten døde, fikk jeg mulighet til å ta over.

– Jeg er sikkert i Italia så mye som 8 ganger i året, og om sommeren setter min kone og jeg oss i bilen og kjører ned. Da er det ikke om å gjøre å komme fort frem, men å besøke spennende arkitektur og historie underveis. For oss er det ferie å reise på arkitek-tur, avslutter gründer og partner i Narud Stokke Wiig, Ole Wiig.