Mobil

Hvor mye sparer du på et billig mobilabonnement?

Ser du på mobilkommunikasjon som en mulighet eller en kostnad? Flere av Telenors konkurrenter kan nok virke billigere enn det vi er, men det trenger ikke bety at du som kunde sparer penger på å velge dem i stedet for oss.

Som selger i Telenor opplever jeg at mange kunder referer til våre konkurrenter som hevder de er billigere enn oss. Alt skal være billig. Penger spart er som kjent penger tjent.

Men, det finnes andre måter å se på kostnad på. Dagens mobilløsninger gjør faktisk dine medarbeidere mer effektive, og det til en nesten ubetydelig merkostnad.

Hva koster dine ansattes tid?
Tenk hva en ansatt koster per måned, vi snakker lønn, sosiale kostnader og arbeidsgiveravgift. Snittet ligger på cirka 70.000 kroner. Omregnet til minutter er det 7 kroner per minutt i arbeidstiden. Ved å velge løsninger som gjør at dine ansatte kan jobbe hvor de en måtte være er det enkelt å regne ut hvor mye en kan spare på å være tilgjengelig.

Dekning i praksis
En rørleggerbedrift i Rogaland valgte en mobiloperatør med dårligere dekning enn oss, resultatet var at rørleggerne måtte ut av kjellere for å få kontakt med mobilnettet.

Bedriften hadde 45 operative rørleggere og hver tur opp fra kjellere ble estimert til å ta i gjennomsnitt 10 minutter per gang. I løpet av 20 arbeidsdager anslo kunden selv at det skjedde hver enkelt rørlegger måtte ta 12 turer ut for å få dekning. Det blir en merkostnad for bedriften på 840 kroner per rørlegger. For hele bedriften er det en totalkostnad over 20 dager på 37.800 kroner.

Regnestykket viser at det å velge billigst ikke nødvendigvis er det som sparer mest penger.

Kvalitet gjennom god mobilkommunikasjon
Hvis man tenker slik i alle ledd så er det vanskelig å forstå at mobilkommunikasjon er en kostnad, riktig valg av mobiloperatør blir faktisk en mulighet som gir arbeiderne større fleksibilitet og færre turer opp fra kjellere.

I Telenor har vi i dag gode løsninger både for store og små bedrifter, helt ned til enkeltmannsforetak.

Bedrifter som er opptatt av kvalitet velger alltid Telenor som mobilleverandør – kommunikasjon skal bare virke!

Jack Sørland, Telenor-selger