Fiberhastigheter på eksisterende infrastruktur

Mobilt bredbånd blir stadig bedre, noe både bedrifter og ansatte over hele landet kan glede seg over. Men ikke glem å ha et fast bredbånd i bunn, det danner grunnlaget for en stabil og robust datakommunikasjon for din bedrift. 

Flere og flere bedrifter tar i bruk skytjenester og såkalte over-the-top (OTT-) tjenester som driver opp båndbreddebehovet. Et stabilt og robust internett er dermed viktigere enn noen gang. Både med hensyn på pris og stabilitet er fast bredbånd et bedre alternativ enn bare å lene seg på mobilt bredbånd.

Telenor har de siste årene investert mye i oppgradering av fastnettet for å sikre et førsteklasses bredbånd til alle våre kunder. Resultatet av dette begynner nå å bære frukter.

Raskere internett over hele landet
I 2014 og 2015 gjennomfører Telenor en oppgradering av sine sentraler med DSL-teknologi slik at langt flere kan få superbredbåndet VDSL med hastigheter opptil 60 Mbps. Hvilken hastighet du kan få, avhenger av avstanden mellom bedriften din og sentralen til Telenor.  For å komme inn på «VDSL-trappen», må du være innenfor en radius på 1,5 – 2 km fra sentralen.

I tillegg til å oppgradere sentralene, bygger vi ut fiber. Kjernenett vårt består av fiber, og vi fortsetter å utvide dette ved å legge fibernoder nærmere og nærmere kundene. Dette kommer alle våre kunder til gode:

•  Noen bedrifter vil kunne få fiber helt frem til eget utstyr hvis det er ønskelig
•  Alle kunder vil kunne få høyere hastighet på sin eksisterende infrastruktur (kobber eller coaxialkabel) fordi avstanden mellom sentralen (fibernoden) og bedriftens eget utstyr blir vesentlig kortere.

Bedre bredbåndsløsninger
Det siste alternativet er en såkalt utskutt bredbåndsnode som gjør at vi kommer nærmere kundene med fiber, men gjenbruker kobberet eller coaxialkabelen på de siste meterne ut til bedriftens lokasjon. Dette er mye rimeligere enn å legge fiber helt frem, man unngår graving og for mange kunder er dette et mer enn godt nok alternativ til å ha fiber helt frem.

Vi har i denne sammenheng også startet testing av nye teknologier (vectoring, VDSL 2+, G.Fast) til bruk på korte kobber- og coaxialkabler.  For kundene betyr dette at mange kan få hastigheter på 100 Mbps og mer. Kombinert med at vi bygger fiber lenger ut i aksessnettet vil mange av kundene våre være så nær et fiberpunkt at de også kan få dette.

I Telenor binder vi oss ikke opp til enkeltteknologier, men oppgraderer vår infrastruktur etter hva som er mest lønnsomt å bygge ut. Selv om din bedrift ikke skulle få fiber helt hjem, kan dere likevel få fiberhastigheter. Dette er rimeligere å bygge ut og betyr at dere kan få høye internetthastigheter uten å betale høye priser.