Advokater i åpent landskap

Advokatbransjen representerer en interessant blanding av tradisjoner og historie, faglig ekstremsport, en evne til å følge med og å tilpasse seg – og jakten på nye muligheter. Nå har  advokatene i BA-HR latt nysgjerrigheten få overtaket i jakten på den optimale kontorløsningen.

– Arkitektene utfordret oss og ba oss vurdere åpen kontorløsning da vi planla vår «Reise til Tjuvholmen», flyttingen fra Stranden 1 på Aker Brygge for to år siden, forteller advokat og managing partner i BA-HR, Morten P. Smørdal.

– Vår umiddelbare reaksjon var «nei takk, åpent landskap passer ikke for advokater». Og det er nok den holdningen som er vanligst i bransjen; advokater har alltid sittet på egne kontorer og lenge var status også knyttet til hva slags kontor den enkelte hadde, hvor stort det var og hvor det var plassert. Så har utviklingen gått mer i retning av små cellekontor, men fortsatt tenker flertallet at de er nødt til å ha en dør de kan lukke bak seg.

BA-HR briefet arkitektene som skulle innrede på Tjuvholmen, og ga beskjed om at alle advokatene skulle ha eget kontor. Samtidig tok de kontakt med kollegaer i utlandet for å hente inn erfaring om hvordan andre hadde løst de samme problemstillingene. – Svaret vi fikk i den prosessen, var relativt entydig – og motsatt av det vi hadde landet på. «BA-HR er en kunnskapsbedrift, , og da gir åpent landskap mange fordeler», var tilbakemeldingen , forteller Smørdal.

Etter hvert som flyttingen nærmet seg, signaliserte flere av partnerne at de var nysgjerrige på å teste ut noe annet enn de tradisjonelle kontorene. – Hvis andre kan, og har positiv effekt av dette, så kan vi også, var holdningen. Etter hvert var det såpass mange som var interessert, at vi måtte begrense antallet, i hvert fall til å begynne med. Vi satt oss ned og tenkte igjennom hvordan vi kunne få dette til i de nye lokalene, hvordan den fysiske utformingen burde være.

• Vi ville være sikre på at alle som trengte et stillerom eller et sted å gjennomføre en telefonsamtale, alltid skulle finne det. Jeg tror vi i praksis endte med dobbelt så mange stillerom enn normen.

• Fast plass og ingen «clean desk». Mennesker har behov for å føle tilhørighet, både til menneskene rundt seg og ved å kunne ha personlige bilder eller ting på pulten som betyr noe for dem.

• IT-systemet ble satt opp på en måte som gjør det mulig å gå fra din egen pult, logge på maskinen på et stillerom og få opp akkurat det samme skjermbildet du jobbet med hos deg selv. I det du logger inn fra et nytt sted, logges du ut fra den forrige arbeidsstasjon.

• Våre saker forutsetter at vi jobber i team og vi er svært opptatt av å sette sammen de «riktige» teamene for å sikre best mulig saksutførelse og kompetansedeling. Vi har derfor lagt stor vekt på riktig kombinasjon når ansatte plasseres i landskap. Det er viktig at de som sitter sammen også har med hverandre å gjøre i arbeidssituasjonen og at de kan ha nytte av en «passiv involvering». Våre landskapsmiljøer har en blanding av advokater med ulik senioritet og felles virksomhetsinnretning. Å sitte sammen med noen som jobber med det samme som deg, gir rett og slett en større læringseffekt. Flere av de yngre advokatene har for eksempel sagt at å overhøre en del av telefonsamtalene til de eldre og mer erfarne, er svært lærerikt.

Denne miksen av erfarne og uerfarne, partnere, advokater og advokatfullmektiger, er blant annet inspirert av det britiske systemet. – Der bor nærmest fullmektigen i en krok på kontoret til partneren han eller hun jobber for i mange år, og får mulighet til å lære i alle situasjoner.

Morten P. Smørdal, advokat og managing partner i BA-HR
Morten P. Smørdal, advokat og managing partner i BA-HR

– Vi oppdaget etter hvert noe som var litt overraskende. En av motforestillingene du møter når du lufter tanken om åpent landskap, handler om støy. Tilbakemeldingen hos oss var at det i landskapet kunne bli for stille. Folk tar så mye hensyn og det er sjelden noen ønsker å forstyrre med «utenomsnakk». Det er lettere å banke på døren til en kollega for å veksle noen ord om noe sosialt, enn å gå bort til den samme personen i åpent landskap, der du raskt forstyrrer noen med det som egentlig bare er en hyggelig samtale. Konsekvensen for vår del er at vi er litt mer forsiktige med å plassere de aller ferskeste i et landskap, for å unngå at terskelen for sosial kontakt blir for høy.

BA-HR er opptatt av at de skal ha effekt av den nye kontorløsningen, og har gjennomført evalueringer, både ved 6 og tolv måneder. Ordningen er fremdeles i «prøvetiden», og Jobb smartere-bloggen følger opp med en ny artikkel neste år, med fokus på hva Morten P. Smørdal og kollegaene hans i Advokatfirmaet BA-HR har lært.