Min Bedrift

Opprette ny administrator i Min Bedrift

Nye administratorer i Min Bedrift setter du enkelt opp på administratorsiden. Her kan du som superadministrator velge å opprette nye administratorer, endre rettigheter og profil på eksisterende administratorer eller slette brukere.

Logg deg inn i Min Bedrift, og velg «Administratorer» i menyen oppe til høyre.

Min Bedrift

Nå kan du gjøre endringer på valgte administratorer. For å gjøre endringer eller slette eksisterende brukere, så må du først velge den brukeren du skal gjøre endringer på, før du velger hva du skal gjøre.

Min Bedrift

Opprett ny
For å legge til en ny administrator trykker du «Opprett ny».

Fyll så inn navn og fødselsdato på ny bruker, og søk opp vedkommende i systemet.

Velg korrekt navn fra listen, dersom det dukker opp flere alternativer, og trykk «Velg».

Min Bedrift

Fyll inn mobilnummer, e-post adresse og avdeling, og trykk «Neste».

Min Bedrift

I neste trinn kan man blant annet velge språk. Min Bedrift finnes i både norsk og engelsk versjon.

Disse trinnene kan senere endres ved å gå inn på administrators profildetaljer.

Min Bedrift

Velg om bruker skal kunne se faktura, rapporter, kun ha lesetilgang og hvilke kontoer administrator skal ha tilgang til for mobil, telefoni og internett.

Her kan du selv velge hva den nye brukeren skal se, avhengig av hva hun eller han skal gjøre. Det er viktig å huske på at det kun er du som superadministrator som kan opprette nye brukere, dette vil en vanlig administrator aldri ha tilgang til, selv med fulle rettigheter i løsningen.

Min Bedrift

Oppsummeringen gir en oversikt over hva det er gitt tilgang til. Hvis alle opplysninger stemmer, velg opprett administrator. Den nye brukeren vil da få en SMS fra Telenor med brukernavn og et midlertidig passord. Dette passordet kan bruker selv endre i Min Bedrift.