Blond jente på tog med mobiltelefon

Aktivere SIM-kort

Det er ikke nødvendig å ta kontakt med Telenor eller forhandler for å endre SIM-kort på dine abonnement. Du kan enkelt gjøre dette selv i Min Bedrift med bare noen få tastetrykk.

1. Søk opp nummeret det skal endres SIM-kort på

Min Bedrift - aktivering av SIM-kort bilde 1

2. Velg «Bestill SIM-kort»

3. Det er på denne siden du finner PUK-koder og muligheten til å midlertidig sperre hvert SIM-kort for stjålet/miste

Min Bedrift - aktivering av SIM-kort bilde 2

4. Velg «Erstatnings SIM» og trykk «neste»

Min Bedrift - aktivering av SIM-kort bilde 3

5. Kryss av for det kortet som skal byttes og velg «Bedriften har egne SIM-kort

6. Legg deretter inn korrekt SIM-kort nummer, og trykk «neste

7. Etter å ha bekreftet oppsummeringen på neste side, vil kortet være aktivt innen kort tid.

Min Bedrift - aktivering av SIM-kort bilde 4