Flere nettbrett enn akebrett under juletreet

Norge ligger i verdenstoppen i bruk av smarttelefoner og nettbrett, eller som statssekretær Paul Chaffey sier det: – Under årets juletrær ligger det nok flere nettbrett enn akebrett. Effektiv bruk av nettbrett og smarttelefoner er nå på vei inn i det offentlige med full fart.

Med julenisse, julegløgg og pepperkaker mottok Difi (Direktoratetet for forvaltning og IKT) forventningsfulle deltagere til førjuls seminar i Regjeringskvartalet. Hvordan ta ut gevinstene av statens prosjekter for digitalisering av offentlig sektor var et av de store spørsmålene. Eller enklere sagt: hvordan jobbe smartere, hvordan lykkes?

Utfordringen er ofte selve virksomhetsmodellene. En sykehjemsplass koster ca. 850.000,- i året. Man kan få mye velferdsteknologi for 850.000,- i følge Chaffey. Her nevnes GPS, fallsensorer med mere. Teknologi som vil gjøre det mulig for flere eldre å bo lengre hjemme med både økt livskvalitet og besparelser som resultat.

Det er all grunn til å anta at flere og flere i offentlig sektor vil ha sine fagapplikasjoner på sine nettbrett og smarttelefoner i årene som kommer. Fra legene på sine visitter, til veilederen på det lokale NAV-kontoret som skal hjelpe de arbeidssøkende i jobb.

Ikke bare staten digitaliserer tjenester, også kommunale tjenester møter en stadig mer digital fremtid. «Kommunenissen», for anledningen representert av Kirsti Kierulf i Kommit (Program for IKT-samordning i kommunesektoren), kunne overlevere julegave i form av felles e-læringsportal og kokebok for vellykket prosjektgjennomføring.

Dette var bare noen av flere eksempler på de mange initiativ i offentlig sektor hvor ny teknologi bidrar til at vi jobber smartere og får bedre offentlige tjenester. Vi må være flinkere til å introdusere ny teknologi, synliggjøre mulighetene og bidra til at gevinstene tas ut. Prosjektene og initiativene i offentlig sektor er mange – her er det bare å spenne fast setebeltene og være med på en spennende reise i årene som kommer!