Sånn jobber jeg: Idar Kreutzer

Da Idar Kreutzer sluttet som konsernsjef i Storebrand for å ta over som leder i Finans Norge trodde de fleste, inkludert ham selv, at han skulle få litt bedre tid. De tok feil. – Jeg jobber nok like mye som før, men arbeidsformen og tempo er annerledes, forteller ham.

Finans Norge er en interesseorganisasjon som representerer 220 banker og forsikringsselskaper i Norge. Det innebærer en litt annen måte å jobbe på, enn når du leder et av Nordens største forsikringsselskaper.

– Tematisk er det mye som er likt i disse jobbene og problemstillingene jeg forholder meg til gjennom dagen er fortsatt preget av finans, reguleringspolitikk og økonomi. Men i et stort, børsnotert selskap har du mindre kontroll over egen dag, systemet er markedsorientert og tempoet var enda høyere enn her. I en interesseorganisasjon som skal fronte medlemmene og jobbe for deres interesser, er vi avhengige av å bygge konsensus. Det forutsetter samarbeid og langsiktighet. I denne jobben er det nok mye prosessorientert arbeid, ofte med saker og posisjoner som vi arbeider med i både måneder og år. Dermed har jeg også litt mer kontroll og forutsigbarhet i dag enn i min forrige jobb.

– Men tidkrevende er denne jobben også. Arbeidsdager på 9 til 10 timer er ikke uvanlig, og så en økt om kvelden etter at barna har lagt seg. Og det blir jo stadig senere, smiler Kreutzer.

Trives best i åpne landskap
Når Kreutzer sier han tilbringer mange timer på kontoret, er det en sannhet med modifikasjoner. – Dagene er i stor grad møtedrevet og kontoret blir en base der jeg er innom for å hente papirer eller forberede neste punkt på programmet. Og en ting jeg savner fra Storebrand, er åpent landskap og muligheten til å sitte tettere på medarbeidere og kollegaer. Et lukket kontor er egentlig ikke spesielt godt egnet for å jobbe i en moderne organisasjon, der deling av informasjon, spontane møter og teamfølelse er viktige for prosessene vi er inne i.

– Mye tid går også med til å jobbe eksternt, både direkte ute hos de 220 medlemmene våre og i form av møter og foredrag der jeg representerer næringen og våre standpunkter. Vi oppsummerte denne virksomheten for litt siden, og fant ut at jeg hadde holdt ca. 90 foredrag på 12 måneder. Og en uke med 2-3 foredragsavtaler er ikke uvanlig.

God støtte en forutsetning
«Vi» er Idar og Marta. Marta er senior konsulenten og PA’en som Idar Kreutzer mener er forutsetningen for at han skal kunne jobbe på den måten og i det tempoet han gjør.

– Vi er i realiteten et team, der hun har oversikt, ikke bare på eposten og avtaler, men på saker, prosesser og personer. Hun har et nettverk rundt i organisasjonen som er uvurderlig for meg og sammen med dyktige kollegaer forberedes møter og avtaler, som gjør det mulig å gå raskt fra det ene til det andre. Hver ettermiddag drar jeg hjem med en bunke papirer, en for hver av morgendagens avtaler, som jeg så bruker en del tid på å lese igjennom på kvelden og forberede meg til neste dag. Hvis noe endrer seg eller noe uforutsett skjer, håndterer Marta de praktiske sidene ved det og man kan vel egentlig si at det er mye hennes fortjeneste at regnestykket går opp hver dag.

– Mine oppgaver handler i stor grad om å dukke ned i prosessene på bestemte steder, være med å ta avgjørelser om ressurser, prioriteringer og å vurdere om vi er på vei mot målet eller ikke. Noen ganger må det justeres og ofte skjer det i de ukentlige prosessledermøtene. I tillegg har jeg seks møter i året med hele hovedledelsen, der vi legger langsiktige planer, diskuterer organisasjonsutvikling, strategien og de overordnede prioriteringene.

Idar Kreutzer_628

Raske skifter
Stress er en relativ sjelden tilstand for Kreutzer, noe han også delvis tilskriver nettverket rundt seg.

– Jeg leste en gang at stress er resultatet av tre faktorer: arbeidsmengde, støtten du har rundt deg og opplevd kontroll og mestring. For min del er nøkkelen til å unngå stress blant annet å ta imot hjelp fra apparatet rundt meg, noe som igjen resulterer i en mestringsfølelse.

En annen nøkkel til håndterbare dager er kanskje også evnen til å roe ned i løpet av noen minutter.

– Det var noe jeg lærte meg i Storebrand, å gire om fra topp ytelse til hvilepuls på veldig kort tid. Det opplever jeg behov for også i denne jobben. Og så er jeg god på å ta skikkelig fri når jeg har ferie, på tross av at jeg er på nett og drar rundt på pad og mobil døgnet rundt. Jeg pleier å si at hvis noen vil ha tak i meg i ferien, så må de ringe mellom ni og ti – og etter ti skal det være veldig viktig for at jeg prioriterer jobb, avslutter administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.