Mobilitet vår tids største produktivitetsdriver

Har din bedrift en mobilitetsansvarlig? Uansett hvor eller hva vi arbeider med så gjøres mye samhandlingen via mobile løsninger. Utviklingen går mot mer mobilitet og drives av ønsket om mer effektivitet og bedre tilgjengelighet.

Vi står nå overfor store endringer innen IT. IDC beskriver dagens IT bølge som den tredje IT bølgen. Den første kom i 1960 årene med stormaskiner og wan, den neste på 90-tallet med internett og serverløsninger. Den tredje bølgen består av: sosiale medier, big data, skytjenester og mobilitet. Fase 1 hadde noen få tjenester og brukere, fase 2 hadde mange tjenester og brukere, med fase 3 får vi et uendelig antall tjenester og «alle» er brukere.

McKinsey & Company beskriver i rapporten Measuring the full impact of digital capital at internett er den tredje industrielle revolusjon. Tar vi da virkelig innover oss hvilke muligheter og endringer internett har og vil skape? Vi har kun hatt internett i 20 år, og aktivt brukt det de siste 10 årene. Mobilt internett er fortsatt umodent, noe vi er på forretningsmodellene som er i endring, og tilbudet av tjenester.

Mobilitet handler om mennesker i bevegelse og i endring, en måte å jobbe på – på tvers av teknologier – uavhengig av hvor man måtte befinne seg. Det handler om å ta bort flaskehalser, og standardisere prosesser for å effektivisere og forbedre bruker- og kundenytte

Alle er i dag enige om at det er mobilitet som gjelder i dag. Medarbeidere har minst en mobil terminaler, som gir oss rask tilgang til personer og data uten å være avhengig av tid og sted.

Så kan man spørre som om hvordan mobilitet har blitt innført i virksomheten. Med stor sannsynlighet har det skjedd ved at ansatte bare har tatt det i bruk løsningene med den oppfatning om at alle andre har bruker det. Konsekvensene er att kostnadene har økt, og man har oppnådd kun en liten eller ingen gevinst for virksomheten. Årsaken til dette er at arbeidsprosessene ikke er forandret. Rutinene og prosessene er de samme som tidligere. De nye mobile løsningene har helt enkelt blitt integrert i den gamle prosessen og istedenfor å spare penger får man nå kostnader for begge.

Fra virksomhetens ledelse forventes det at IT-avdelingen tar hånd om oppgaven. Det vil da bli gjort ut fra deres perspektiv, dvs. løsningsorientert og utenfor virksomhetsstrategien, ettersom IT-avdelingens tid og budsjetter stort sett handler om å drifte og forvalte virksomhetens systemer. Samtidig dukker det opp nye forretningsmessige behov, som alt oftere løses i linjeorganisasjonen uten noen form for samordning med IT-avdelingen, eller andre deler av virksomheten. Resultatet blir en kaotisk mengde løsninger uten styring og administrasjon.

Det antas at minst 80% av alle virksomheter med flere enn 200 ansatte mangler en mobilitetsstrategi. Da tenker jeg ikke på hvilke telefonmodeller som man skal bruke, men en strategi på hvordan virksomheten skal bruke mobilitet for å utvikle og effektivisere deres arbeidsprosesser.

Virksomheter har i dag ansvarlige for det meste, men kun et fåtall har i dag en mobilitetsansvarlig eller Chief Mobile Officer. Jeg tror mange virksomheter behøver en Chief Mobile Officer, ettersom det er mobilitet som nå driver utviklingen både innen IT og arbeidsprosesser.