Slik blir din digitale bankhverdag

Bjørn Skjelbred
Bjørn Skjelbred

Til høsten lanserer DNB en helt ny måte å betale på. Men hva innebærer egentlig fremtidens banktjenester?

Bjørn Skjelbred, Program Manager Mobile Payments i DNB kaller det bank 2.0. Han forteller at overgangen til sosiale medier og mobile enheter er den største forskjellen.

– Det følger utviklingen av teknologisk infrastruktur, og for kunden vil dette systemet etterhvert være mer i tråd med hvordan de er vant til å operere i livet ellers. Det er ikke noe folk går rundt og tenker på – det må bare funke. Da er det vår oppgave å sørge for å at det bare gjør det. Folk går ikke rundt og tenker noe særlig på banktjenester, selv om vi bruker dem hele tiden, sier han.

En viktig komponent for den nye statsningen er såkalt Near Field Communication (NFC). Teknologien DnB skal bruke utvikles i samarbeid med Telenor, og fungerer slik at bank eller kredittkortet legges inn i mobilens teknologi. Helt konkret vil mobilen holdes over en bankterminal i omkring ett sekund, og vips så er betalingen gjennomført.

Kan vi stole på NFC-teknologien?
– Absolutt. Det er viktig for oss at NFC-teknologien skal være til å stole på til enhver tid: også når batteriet er dødt, eller hvis telefonen ringer midt i betalingsprosessen. Vi krever en høy standard og håper mobilprodusentene også følger opp og er flinke til å legge til rette.

Utfordringen, mener Skjelbred, er at det er så mye teknologi inne i bildet, det er så mange typer telefoner med forskjellige operativsystemer, forskjellig hardware som skal skiftes ut og så videre. – Alt dette må spille sammen hele tida. Det er kjempeviktig. For oss er det veldig viktig at systemet er robust og stabilt. Dersom du står fomlende i butikken og ikke kan betale for deg er det veldig stressende og ikke minst pinlig. Potensielle situasjoner som dette er det viktig å ta på alvor.

Hvor sikkert er det nye systemet?
-Like sikkert som kort. Du vil slippe å taste kode for småbeløp opp til to hundre kroner dersom du velger dette i innstillingene dine. Hvis telefonen blir stjålet derimot må du huske på å sperre tjenesten. Det positive i en slik situasjon er at dersom du mister lommeboka di, så merker du det etter tre-fire timer i gjennomsnitt. Mister du telefonen går det maks en halvtime. Dette har vi forsket på, og vi føler oss trygge på et dette er en bedre løsning for kundene på alle områder.

Hva slags nytteverdi har dette?
– Mulighetene er mange både for privatkunder, bedriftskunder og for oss som bank. Vi ønsker å gi råd som er relevante for kunden i sin forbrukerhverdag. For eksempel å kunne få tilbud om noe de pleier å kjøpe, som er på tilbud. Og det er verdifullt også for bedrifter også, å kunne nå kunder med relevant markedsføring.

For vår del øker det nærheten til kundene å kunne være i kontakt såpass hyppig, forklarer Skjelbred. Per i dag kan vi kommunisere med kundene våre et par ganger i uka via nettbank eller mobil-app. Når du bruker mobilen til å betale med, så har vi kontakt kanskje to-tre ganger om dagen. Så fra bankens side er det jo veldig spennende å ha denne eksponeringsmuligheten.

Hvor fort tror du denne teknologien kommer på banen?
Allerede nå har handelsstanden begynt å installere terminaler med NFC-teknologi. 200-300 av oss ansatte i DNB og Telenor vil begynne å teste ut systemet i begynnelsen av september.

Vi forbereder oss til lansering sent i høst, og da vil et par geografiske områder være først ute. Så ser vi hvordan det fungerer før vi planlegger en nasjonal lansering. Jeg tror nok ikke vi ser så mange brukere med en gang, men så vil det nok gå rimelig raskt så fort vi når kritisk masse. Hvis vi sammenligner det med lanseringen av nettbank, så tok det omtrent tre år med langsom utvikling før det plutselig tok av i løpet av én måned i 1999. Hva som skjedde da er ikke så lett å si. Men jeg tror nordmenn er så orientert mot teknologi og effektivitet at når dette tas i bruk så virker jungeltelegrafen til vår fordel og den nye løsningen tas i bruk.

Hvordan forbereder DNB seg til den kommende bankhverdagen?
Det er jo ved å satse ganske mye på disse nye mediene og instrumentene. Så det er jo der hovedvekten av utviklingen vår ligger nå. Så det er en ganske stor – ikke snuoperasjon- men at vi vrir oss da, på hva vi bruker ressurser på. Så legger vi veldig mye krefter i å være med å drive den utviklingen. Ikke vente på at andre har gjort det, men å prøve ting. NFC er jo et eksempel på å prøve ut ny teknologi for dette er jo ikke helt modent ennå. Så der tar vi jo en ganske stor risiko for å få det til.