Knut Arild Hareide

Sånn jobber jeg: Knut Arild Hareide

– På særlig et viktig område skiller politikken seg fra næringslivet; du vil ofte at det skal skje noe uventet som lar deg ta styringen på en sak i media og på den måten skaffe våre standpunkter viktig oppmerksomhet. Da jeg jobbet i Schibsted var det ikke fullt så gøy når jeg måtte kaste alt jeg hadde i hendene for å hive meg over noe som ikke sto i kalenderen.

Knut Arild Hareide er stortingsrepresentanten og KrF-lederen som skal leder troppene i den kommende valgkampen. Han har allerede signalisert at han ikke nødvendigvis vil sitte i regjering hvis det blir vanskelig å kombinere med familien og en datter på under ett år. Og at han er effektiv med tiden fikk vi merke en torsdag morgen på partilederens kontor på Stortinget – intervju og fotografering fikk unna på 20 minutter, uten at noen ble synlig stresset av det.

Viktig med et godt støtteapparet
– Uken er organisert rundt møter, noe som både sikrer at jeg er tilgjengelig på en rekke ulike arenaer og at arbeidet får en viss struktur og forutsigbarhet. Vi har morgenmøter her på Stortinget, gruppemøter, komitémøter og møter i sentralstyret. Utfordringene med møter er at de ofte handler om saker med et kortsiktig perspektiv. Å håndtere alt som skjer fra dag til dag er selvfølgelig viktig i politikken, men det er minst like avgjørende at vi klarer å heve blikket og å se over horisonten. Det er de langsiktige målene våre som definerer oss som parti. Om vi når disse handler i realiteten om hvor vidt vi får satt politikken vår ut i livet eller ikke.

– Jeg legger ikke skjul på at det langsiktige perspektivet kan være en utfordring i en hektisk hverdag. Det samme gjelder selvfølgelig tid til å gå i dybden på temaer og saker som jeg må sette meg inn i. Men der er jeg heldigere enn veldig mange andre; jeg har et solid støtteapparat rundt meg som legger til rette og forbereder mye av det jeg er nødt til å kunne. Så på vei til en møte i Bergen kan jeg bruke tid på å sette meg inn i en sak og lese gjennom en tale som jeg har fått hjelp til å skrive. Når vi flyr tilbake om ettermiddagen er det mulighet for å lese andre dokumenter og notater. Fordelen er at når jeg først skal lære meg noe eller lese meg opp, så er materialet jeg trenger ofte forberedt på forhånd.

En velkommen avbrytelse
– En person fungerer som en slags «gatekeeper» i kalenderen min, mens seks-sju andre har mulighet til å legge inn avtaler. Dette fungerer fint helt til det skjer noe uventet og resten av dagens agenda blir definert av henvendelser fra media, samtaler med andre politikere og rådgivere i partiet og debatter i forskjellige kanaler. Da jeg jobbet i Schibsted ble denne typen avbrytelser ofte en ekstra stressfaktor. I KrF representerer de i stedet en mulighet til å markere partiet, og er viktig for måten vi kommuniserer med velgerne på.

Og at stress også er en del av livet på Stortinget, legger ikke Hareide skjul på. – Særlig i forbindelse med uenighet som må håndteres eller stort press fra media, kan jeg oppleve å bli stresset. Men jeg kaver ikke rundt, jeg blir nok mer innesluttet og fokusert. Litt frustrerende for folk rundt meg, men ganske hensiktsmessig i forhold til saken som må løses.

Knut Arild Hareide
– Det er en realitet at den politiske hverdagen er adskillig mer stressende enn det jeg opplevde i næringslivet. Samtidig har jeg lang erfaring i å håndtere dette tempoet og blir nok stresset av litt andre ting enn før – og det skal mer til.

Ikke uten trening
– Gjennom dagen er det tekstmeldinger som er min primære kommunikasjonsform, i tillegg til møter ansikt til ansikt. Jeg har bare én epostadresse som alle kan bruke, og det kan komme hundre eller flere meldinger om dagen. Tidligere hadde jeg en ambisjon om å tømme innboksen hver dag, men det er helt urealistisk nå. I stedet kan flere av medarbeiderne mine svare på epost i min innboks og de hjelper meg også med å få lest det som må leses.

– En annen utfordring, av den spennende typen, er selvfølgelig sosiale medier. Jeg bruker Facebook og Twitter, og særlig på Twitter kan det noen ganger være vanskelig å sette grenser. Det er alltid mulig å oppdatere og det mangler ikke på anledninger til å gå i dialog med både kjente og ukjente – men utover kvelden kan det noen ganger blir litt for mye. Selv om jeg nesten alltid er «på» i en eller annen form, er det viktig å ha tid til å være til stede med familie og venner, eller i kirken på en søndag.

– Hvis jeg skal gi ett råd om hvordan man best kan håndtere en stressende hverdag, så tror jeg det må bli å trene. Å holde seg i form er for meg en forutsetning for å kunne ha en jobb som denne. Jeg prøver å løpe eller sykle 3-4 ganger i løpet av en uke, og jeg har klart å innføre en litt lengre pause mellom de siste møtene og middagen når vi er på komitereiser. Da er det på med løpeskoene, Jeg har alltid rene skjorter og treningstøy med meg eller på kontoret og det har hjulpet meg å finne en bærekraftig arbeidsform, avslutter Knut Arild Hareide.