Test hastigheten på ditt mobile bredbånd der du er

Å jobbe med mobilt bredbånd i Telenor har sin pris. En sykelig opptatthet av dekning og den til enhver tid tilgjengelige hastigheten er en av dem. Det er ikke bare for vår egen del, mye av det går på å sørge for bra dekning slik at kundene har en best mulig tjeneste. Selv bruker jeg appen Speedtest for å teste nettet der jeg befinner meg.

Vi i Telenor bruker tid og ressurser kontinuerlig å forbedre brukeropplevelsen av nettet vårt. Brukeropplevelsen av mobilt bredbånd er avhengig av flere faktorer:

  • Hvilken applikasjon du benytter. Leser du avis på nett ønsker du høy kapasitet de få sekundene det tar å laste ned hver side, strømmer du musikk bør du ha jevn og stabil kapasitet over tid, ser du på HD-film ønsker du mye mer kapasitet over tid og laster du opp et bilde på Instagram ønsker du høyest mulig oppstrømskapasitet.
  • Hvilket utstyr du benytter. Mobiltelefon, modem eller ruter. Støtter utstyret ditt 4G og har du 4G-SIMkort?
  • Radiohoppet – altså hvor du er i forhold til nærmeste mobilantenne og hvilken kapasitet den kan levere, 2G, 3G eller 4G. Dessuten frekvensområdet og såkalt naboforhold (ja, faktisk både «frekvensenes naboer» og hvem rundt deg som benytter samme mobilnettverk).
  • Kapasitet fra datanettet til mobilantennen. Det tar tid å bygge fiberkapasitet til alle antenner rundt omkring i landet vårt.
  • Kapasiteten over Internett til destinasjonen og maskinsiden
  • Kapasitet på maskinsiden

Telenor har mange verktøy som overvåker og monitorerer nettelementene og totaliteten i nettet, f.eks. oppetid på en basestasjon (målet er nærmest mulig 100%) og MPD (minutes per drop), her ønsker vi færrest mulig samtaler avbrutt på grunn av problemer i nettet. Men disse målingene reflekterer ikke nødvendig nettopp din opplevelse.

Appen Speedtest vil imidlertid kunne reflektere din opplevelse som kunde fordi testen blir utført av deg fra din terminal. Appen har vært tilgjengelig for iOS og Android en stund, og er nå også blitt tilgjengelig på Windows 8. Når du starter appen, finner den først hvilken server som er best å teste mot. Deretter får du målt hastigheten fra nettet til deg (downlink), hastigheten fra deg til nettet (uplink) og forsinkelsen (såkalt ping målt i millisekunder) til serveren (det er flere servere rundt omkring i landet).

Selvfølgelig vil ikke testene fortelle alt om din opplevelse. Det er også andre faktorer som har betydning for deg: design, skjerm, brukervennlighet, stabilitet og de forskjellige appene eller tjenestene du benytter.

Dessuten viser hastighetstestene et øyeblikksbilde som er mest sammenlignbart med hvor raskt en side kommer opp mot en avis eller hvor raskt du får lastet et bilde opp på Facebook.

Speedtest er spennende og viktig fordi den knytter både kundene og mobiloperatørene tettere sammen og gir samtidig konkurrenter en felles plattform for benchmarking. Resultatene gir i hvert fall oss i Telenor en pekepinn på hvor vi bør skjerpe oss, dessuten vil vi kunne sammenligne oss med våre konkurrenter.

I tillegg vil vi kunne sammenligne hastigheter for forskjellige mobilterminaler og forskjellige operativsystemer. På samme måte som våre konkurrenter kan benchmarke sine resultater mot Telenor. Konkurranse er bra. Desto flere kunder som benytter denne appen, dess bedre grunnlag får vi til å monitorere og forbedre kundeopplevd hastighet.