Helse 2.0 – en liten revolusjon i selvbetjent helse

Har du lagt merke til alle apper du kan laste ned i App Store og Google Play som er fokusert på helse? Nå finner du over 40.000 apper som kan hjelpe deg med alt mulig fra sunt kosthold, telling av kalorier, måling av stress, søvnkvalitet, måling av vekt, slanking og oppfølging av fysisk aktivitet. I tillegg finner du rent medisinsk rettede apper for kontroll av sykdommer som diabetes og forskjellige typer trygghetsalarmer. Det vi er vitne til er en revolusjon i selvbetjent helse og velvære. Fenomenet kalles «Helse 2.0».

Selvbetjent og gratis
En god del av disse appene er gratis i sin enkleste form. Noen er reklamefinansierte og noen er basert på å gi brukerne en smaksprøve. Så kan de knyttes til en tjeneste, for eksempel et bemannet responssenter når det er ønskelig. Der sitter det gjerne helsefaglig personell som responderer på hendelser og alarmer. Og da påløper det selvsagt kostnader i form av et abonnement. Innmelding og oppfølgning er selvbetjent.

Hvorfor vokser dette markedet fram?
Det er minst fire grunner til at dette markedet vokser fram akkurat nå:

  1. Kontroll på egen livsstil. Aldri før har mennesker hatt så stort behov for å kunne kontrollere at helsen er innenfor definerte risikorammer. Livsstilssykdommer har økt enormt og behovet for å ha kontroll har aldri vært større enn nå. Dessuten er betalingsvilligheten stor for å få tilfredsstilt sin egen forfengelighet.
  2. Den teknologiske utviklingen har gjort det mulig. Verden har hatt en revolusjonerende teknologisk utvikling i bruken av mobilitet, internett og skybaserte tjenester. Og sensorer som kan kommunisere trådløst med omverdenen.
  3. Endret brukeradferd. Store deler av befolkningen har nå adoptert den nye teknologien i sine private liv. Tenk bare på hvordan vi bruker SMS, Facebook og Twitter på mobilen, mobil -epost, skytjenester, GPS og karttjenester i bilen og på mobilen, og alle verdens apper fra App Store og Google Play. I tillegg har vi blitt så teknisk kompetente at vi foretrekker selvbetjening framfor manuell betjening.
  4. Folk kan betale selv. Selv om hvermannsen nå er vant til å bruke den nye teknologien privat, henger ikke helsevesenet med i sitt tilbud. Der er det fremdeles lukkede og rigide systemer og når folk ikke lenger orker å vente på et tungrodd helsevesen, ordner de opp selv. Så lenge det er innenfor rimelighetens grenser. Da skaffer de seg og sine en trygghetsalarm og betaler selv. Fordi det er verdt det.
 An app a day keeps the doctor away

Big Data og ansvar
Med sensorbasert innhenting av helse-data ligger det an til lagring av store mengder informasjon som i sin tid kan brukes til «Big Data»-analyser. Et klassisk eksempel er at Google nå kan vise utbredelsen av influensa-pandemier ved å analysere hvor mange som har søkt på nøkkelord som «influensa» eller «hoste» per geografisk region.

Det hevdes at Googles oversikter er så gode at også helsemyndighetene bruker dem – og hvorfor ikke? De
har trolig ikke noe som er like godt. Det er i det hele tatt lett å la seg begeistre av mulighetene i Helse 2.0, men
la oss ikke glemme at det også finnes viktige spørsmålstegn, for eksempel ansvarsforhold og personvern.

Hvem tar ansvar når noe svikter og går galt. Noen ganger er det snakk om liv og død. Og hvem passer på at informasjon om meg ikke kommer på avveie eller misbrukes? Da er det viktig å ha valgt en seriøs og
ansvarsbevisst leverandør. Det er ikke sikkert at alle
40.000 helse-appene i AppStore tilhører den kategorien.