Har du en plan?

I september skrev Jens Christian Vogt på Twitter: «Utdanning, trening og øving resulterer i kunnskap, ferdigheter og kompetanse! Way to go!» Så enkelt er det, men har du gjort noe med det? Har du en plan for hvordan du skal håndtere det ukjent når krisen rammer? Har du en utdannet, trent og øvet kriseorganisasjon?

Hvis du ikke har det så sier jeg bare: At du tør! De siste dagene har vist hvor viktige det er å ha en velfungerende krise- og beredskapsorganisasjon. Statoil har vist med all mulig tydelighet hvordan det skal gjøres når krisen rammer en virksomhet.

Vogt skriver på sin blogg «Hva innebærer «basisferdigheter» i en kriseledelse? Det betyr evnen til å ta beslutninger på mangelfullt grunnlag. Det betyr forståelsen for at beslutningene får umiddelbare konsekvenser. Det betyr at man må erkjenne at disse konsekvensene kan og vil være ubehaglige.»

Jeg slutter meg til Vogts ord og legger til at kriseledelse er ekstremsportvarianten av ledelse og at den store forskjellen på ledelse i det daglige og ledelse i en krise er hyppighten av av beslutningene.

Det er mulig å utdanne, trene og øve en krise- og beredskapsorganisasjon uten timer og uker med workshops og kurs. Det er de jevne påfyllene med kunnskap og uregelmessig drill som skaper en trygg beredskapsorgansisasjon.

Skal jeg advare mot noe på  dette feltet så er det dedikerte «krisehåndteringsverktøy», altså  verktøy du bare plukker frem når krisen oppstår. Du trenger ikke skape usikkerhet i din krise- og beredskapsorganisasjon ved at de må ta i bruk noe de ikke bruker i det daglige, det øyeblikket krisen har rammet eller er i ferd med å ramme. Et kjent militært begrep sier «Remember, you will fight as you train!» Det gjelder deg også.