Forskning i Telenor

Å jobbe med forskning er en drøm for mange studenter og i Telenor sørges det for at forskningen blir anvendbar og kommer til nytte, mener Mona Hovland Jakobsen forsker i Telenor.

Mona Hovland Jakobsen er utdannet medieviter med hovedfag i medier og kommunikasjon. Hun ble rekruttert til Telenor via en sommerjobb i forskningsavdelingen, og siden har hun tilhørt forskningsmiljøet i Telenor. Men hva utretter egentlig forskningsavdelingen i Telenor?

– I Forskningsavdelingen i Telenor er vi rundt 45 ansatte. Og jeg synes vi er en bra blanding av fagområder. Utfordringen vår er å få økonomer, teknologer, ingeniører og samfunnsvitere til å jobbe godt sammen. En annen utfordring er at vi blir lett dingse og teknologifokusert. Jeg synes samfunnsstrukturer,  teknologiutvikling, menneskelige behov, og samspillet mellom dette er mer interessant.

Så det er ikke bare teknologer som jobber med forskning i Telenor?
– I forskningsavdelingen er vi mange som ikke kommer fra en teknisk bakgrunn. Jeg har mange tidligere studiekamerater fra samfunnsvitenskaplige studieretninger som nå jobber i Telenor.

Hvorfor forskning?
– Skal en bedrift bli bedre enn de andre må man tenke fremover og ofte lenger frem enn det man syns er behagelig. Fordi vi ikke kan være helt sikre på at ting vil skje må vi i forskningen overveie og sannsynliggjøre flere utviklingsveier. Forskning er også å tenke utenfor boksen og å få øye på sammenhenger som man ikke ser når man er opptatt i en hektisk arbeidshverdag.

– Forskning kan både gi bedre underlag for beslutninger, samt avdekke nye forretningsmuligheter. Man satser ofte på det kjente og trygge og trenger ny og kritisk tenkning for å komme videre; hvis ikke kan man ende opp med å tilby løsninger som ingen har behov for eller vil betale for. Det er mange eksempler på at bedrifter har vært for trege til å se kommende utviklingstrekk. Tenk på hva som skjedde med Kodak.

Forskere og forretning
Hva er det beste med å jobbe med forskning i Telenor?
– Det er et spennende selskap. Vi er internasjonale og det betyr at man kan jobbe internasjonalt. Det er muligheter for å hospitere andre steder. Vi har mange forskjellige fagkonsentrasjoner noe som gjør at vi kan jobbe tverrfaglig. Og så er det denne kombinasjon av forskning og forretning. Forskningen skal jo være relatert til Telenors virksomhet. Det betyr at en kan se konsekvenser av det en gjør. Det blir forskning i praksis. I tillegg er det mange utrolig hyggelige mennesker. Vi har mange nasjonaliteter i Telenor.