Dette må du ha kontroll på før ferien

Tar du sommerferie med god samvittighet? Virksomheten din har kontroll på trusler, sårbarheter og risiko og trendbildet er kjent? For mange glemmer at hensikten med sikkerhet er å beskytte egne og kunders verdier.

Jeg mener det er umulig å danne seg et god totalt bilde over hvordan virksomheten skal kunne beskytte seg og sine kunder uten å ha oversikt over de fire vektorene: Trussel, trender, sårbarheter og risiko. Før du tar ferie, la meg liste opp begrepene slik vi tenker på dem.

Trusselbildet
Trusselbildet omhandler ondsinnede, villede handlinger frem i tid, prediksjon av hva de med onde hensikter vil oppnå altså. Trusselbildet beskriver trusselaktører og deres intensjon, hensikt og vilje samt deres sannsynligste og farligste handlemåter og sannsynlighet for at handlemåten slår til.

Sårbarhetsbildet
Sårbarheter i virksomheten som kan bli utnyttet av trusselaktør eller utløst av en eller flere årsaker eller hendelser slik som for eksempel vær og vind, teknisk feil eller menneskelig svikt.

Risikobildet
Sannsynlighet for at sårbarhet blir utløst av trusselaktør eller annet og hvilken konsekvens dette vil kunne få.

Trendbildet
Trendbildet er fermtidige endrede rammefaktorer. Trendbildet beskriver fremtidig endrede rammefaktorer innen teknologi, bruk av teknologi, vær og klimatiske forhold og regulatorisk utvikling. 

Når du har et bevisst forhold til dette og hva det betyr i din virksomhet så ønsker jeg god sommer. Det kan forresten tenkes din virksomhet også er vesentlig i et samfunnssikkerehtsperspektiv – ikke glem det da når du tar ferie!