Frokostseminar Telenor Expo: Utnytt mulighetene i teknologien

Undersøkelser viser at våre kunder ønsker mer hjelp av Telenor til å utnytte mulighetene som finnes i gode telekomløsninger. Vi har derfor bestemt oss for å arrangere to frokostseminarer med fokus på telekommunikasjonsløsninger.

Mobilt Bedriftsnett og Samordnet Kommunikasjon er to av tjenestene som vil bli presentert i frokostseminaret vi holder i Telenor Expo på Fornebu 12. og 14. juni.

Effektiv drift
Det er muligheter til å spare penger og drifte en bedrift mer effektivt gjennom å bruke teknologi på en best mulig måte.

Når en telefonsamtale skal overføres fra en medarbeider til en annen er det kjekt å vite om vedkommende er tilgjengelig. Jobber du i en bedrift hvor mange er på farten hele tiden trenger du et verktøy som gjør det enkelt å viderekoble samtaler og som viser om vedkommende er ledig.

Bedrifter vil gjerne oppleves fleksible og tilgjengelige utad, og da kommer Telenors tjenester inn i bildet. Det ikke lenger med et vanlig mobilabonnement, det må avanserte svartjenester til, slik som f.eks. Mobilt Bedriftsnett.

Sparer kostnader
Gode løsninger kan også være med på å redusere reisekostnader. Møter mellom folk en kjenner er like effektive over telefon eller videosamtale på PCen som ansikt-til-ansikt. Samordnet Kommunikasjon er en bra løsning i så måte.

Med gode systemer og godt utstyr får en bedre flyt som gjør at ansatte trives bedre, leverer bedre og ikke minst at bedriften oppleves mer profesjonell utad.

I vårt Innovation Centre vil vi demonstrere hvordan maskin-til-maskin (M2M-kommunikasjon) brukes i blant annet helsevesenet. Vi viser også mulighetene som ligger i near field communication (NFC).

Er det noen andre temaer du gjerne vil at Telenor arrangerer frokostseminar om?

Velkommen til våre moderne lokaler i Telenor Expo.
Meld deg på et av frokostseminarene her.