Svake signaler kan skyldes mobilantennen

Har du opplevd dårlig dekning på steder det er en selvfølge med gode dekningsforhold? Det skyldes ikke nødvendigvis mobiloperatørens basestasjoner og mobilmaster.

Dårlig dekning kan også skyldes antennen på mobilen din. Det danske tidsskriftet Ingeniøren forteller at det er en enorm forskjell på hvor effektive mobiletelefonenes antenner er.

Vil du sjekke hvor god dekning du har?
Strekene i displayet viser hvor god dekning du har, men disse strekene er relative og varierer fra mobil til mobil. Men du kan også se signalstyrken målt i dBm, slik at du kan måle styrken i forhold til forskjellige mobiler eller ulike områder. Jo større negativ verdi, jo dårligere mottaksforhold. Får du -100 eller dårligere, risikerer du å miste signalet.

Android:

  1. Trykk på Meny og velg Innstillinger.
  2. Rull helt ned til bunnen av listen og velg Om telefonen
  3. Trykk menyvalget Status. Signaleffekten i dBm vises nå på skjermen.

iPhone:
Aktiver Field Test Mode:

  1. Hent fram tastaturet.
  2. Tast inn tallrekken *3001#12345#*
  3. Trykk Ring. Øverst til venstre på skjermen vil du se dBm-tallet.

Ingen krav til signalstyrke
Antenneekspert og professor Gert Frølund Pedersen kan fortelle at noen telefoner mottar signalene ti ganger mer effektivt og kan tilsvarende motta ti ganger svakere signaler enn andre. Likevel finnes det ingen krav til hvor sterk en antenne skal være, og antennekvaliteten blir heller ikke merket.

Om i det minste merking hadde blitt et krav ville dette sansynligvis lagt et press på mobilbransjen om å øke antennekvaliteten.

For deg som bor i byen eller i tettbygd strøk står mobilmastene tett og det er som regel ikke noe problemer med dekningen. Men om du befinner deg ute på landet eller på fjellet kan du oppleve dårlig eller ingen dekning. En god antenne på mobilen vil forbedre dekningen med flere hundre meter, noe som har mye å si i områder med spredte mobilmaster.

God antenne sparer strøm
Men en god antenne vil ikke bare gi deg bedre dekning, den vil også spare deg for strøm. Når en telefon mottar et svakt signal forsøker den automatisk å kompensere ved å skru opp sin egen sendeeffekt, og dermed bruke mer strøm.

Dårligere signalstyrke i moderne mobiler
Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, kan bekrefte at de moderne mobilene ofte gir dårligere dekning og samtalekvalitet.

De første mobiltelefonene som var fastmonterte i bilen med utvendig antenne hadde desidert best dekning. Deretter kom mobiler på GSM og 3G-nett, og ved veksling mellom disse to nettene kunne du oppleve dårligere dekning.

Fokuset på mobilstråling – mobilenes SAR-verdi, har ført til at mobiltelefoner ikke lenger sender med makseffekt på 2 watt. De fleste er nede på 1 watt, og noen helt nede på 0,1 watt. Det har blitt sagt at en mobil med høy SAR-verdi sender med høy effekt og gir bedre dekning, men det har vist seg å ikke nødvendigvis ha noen sammenheng.

Synes du at du har dårligere dekning med en smarttelefon enn med din gode gamle som du bare kunne ringe med? Spesielt ute på landsbygda kan noen ha opplevd dette. Dette skyldes at mange av appene i en smarttelefon stadig sender signaler for å oppdatere telefonens posisjon, denne signaliseringen bidrar til å forstyrre selve samtalesignaliseringen og tilkoblingskvaliteten.

Andre faktorer som kan gi dårligere dekning er sotede vinduer med bly i både biler og kontorbygg, og bruk av handsfree mens mobilen ligger i veska eller lommen.

Kilder: Aftenposten, Ingeniøren, Mobilen