Hva med dem som jobber best alene?

I et arbeidsliv som verdsetter gruppearbeid, tydelige ansatte, kreativt samarbeid og åpne landskaper, blir det stadig mindre plass til dem som faktisk oppnår de samme resultatene på egenhånd. – Hvis vi bare lytter til dem som roper høyest, vil vi aldri lykkes i å realisere potensialet hos alle de ansatte, mener HR-direktør i Statkraft, Morten Müller-Nilssen.