godt-nytt-år

Nytt år, nye muligheter

Forskning viser – for selvfølgelig er det forsket på det – at 1/3 av alle nyttårsløfter er brutt etter 4 uker. 6 måneder senere er mindre enn halvparten av dem fortsatt levende. Løsningen er å sette seg mål som er oppnåelige. Og det kommer vel ikke som noe sjokk på noen. Vi lever i en

monotasking

Monotasking – en ting om gangen

Trodde du det var best å kunne ha mange baller i luften? Forskning viser at multitasking reduserer effektiviteten din med 40% – å fokusere skikkelig på en oppgave om gangen er mest effektivt. Hver uke tar avbrytelser en dag av uken din. Og hvis forskningen har rett, reduserer multitasking produktiviteten din med 40 prosent. Den

Samhandling på de ansattes premisser

– En rekke store selskaper, både i Norge og globalt, har tatt i bruk samhandlingsteknologi og sosiale plattformer i et forsøk på å redusere epostpresset, øke kunnskapsspredningen og legge til rette for samarbeid. Det mener forsker og programkoordinator for Bachelor-studiet i Strategi og PR ved Westerdals School of Arts, Communication and Technology i Oslo, Lene