Mest effektiv hjemmefra?

Flere undersøkelser blant folk som jobber mye hjemmefra viser at de som gjør det, mener de jobber mer effektivt fra hjemmekontoret enn på kontoret. Jeg har hatt mye hjemmekontor de siste to årene, og kan vel si at jeg tilhører mindretallet som liker seg best på kontoret.