Roboter som politikere, en forbedring?

Vi går nå inn i en valgkampsesong og senere i år vil vi stemme inn nye representanter til stortinget og tilhørende regjering. Er det lenge til politikere blir byttet ut og erstattet av datamaskiner? Vil man en dag kunne velge om man vil stemme på Cortana, Siri eller Alexa?

Apple Mouse

Om fire mus og Mac

Å bli tvangsflyttet over på ny maskin og nytt OS er ikke bare traumatisk; en ny verden av spennende ekstrautstyr åpner seg. I forrige runde var det Apple Magic Keyboard 2 som ble presset til grensene, denne gangen har jeg rukket over fire mus.