Balanse

Utbrent på jobb – slik tar du grep

Å gå på veggen handler om mer enn for mye å gjøre. Først når vi forstår kompleksiteten i årsakene som fører til utbrenthet, og lærer oss å kjenne igjen symptomene, klarer vi å gjøre noe konstruktivt med situasjonen før det er for sent.

Jobb handler om å få ting gjort. Vi organiserer oppgavene i prosjekter og lister, kryss av og legger til – og evaluerer ofte dagen i lys av hva vi fikk gjort av det vi hadde planlagt å gjøre. Det er konkret og målbart – samtidig som denne forenklede oppfatningen av produktivitet tilslører det faktum, at effektivitet handler om ganske mange flere faktorer enn streker på en liste. Disse er viktige for å få ting gjort – og de er viktige årsaker når fremdriften svikter, ting skjærer seg og enten prosjektet, eller du, faller sammen.

Forskningen trekker frem et knippe årsaker som fører til utbrenthet hos ansatte i en virksomhet. Den viktigste er mangelen på kontroll. Jeg tror jeg har nevnt før hvordan pasienter som kan skru av tannlegeboret tåler mer smerte enn de som ikke kan påvirke boringen i det hele tatt. Og det samme gjelder på jobben; hvis du ikke styrer tilfanget av oppgaver, ressursene du har tilgjengelig for å løse dem eller muligheten til å oppnå et godt resultat, fører det til et stressnivå som noen ganger blir farlig.

En annen faktor er belønningen for arbeidet – og ikke bare pengene. Vi trenger mennesker rundt oss som hjelper oss fremover, gir ros og innspill og som deler våre mål. Det skaper noe annet som også er viktig, nemlig samhold. Dette samholdet styrkes når gruppen du jobber i – og helst virksomheten som helhet – deler de samme verdiene og arbeider for å realisere dem. Det er for eksempel stressende for en vegetarianer å jobbe på et slakteri.

Så spiller selvfølgelig arbeidsmengden i seg selv en viktig rolle. Har du mer å gjøre enn du har tid eller ressurser til å få dem gjort, kommer misforholdet før eller senere til å skape problemer.

Symptomene på utbrenthet er de samme som tegnene på at du stresser for mye: Du føler deg tom, både kognitivt, emosjonelt og fysisk. Konsentrasjonen forsvinner, du sover dårlig, våkner med panikk, har kort lunte, blir kynisk vis a vis andre mennesker og holder avstand til andre. En medarbeider som forfatteren og forskeren Christina Maslach coachet beskrev det på denne måten: «Det er som å se meg selv i et skuespill, utenfra. Jeg kan alt, men jeg bryr meg ikke.»

Det er ikke til å komme forbi at utbrenthet handlet mye om jobb. Men i utviklingen av en kur er det viktig å ta hensyn til at arbeidsoppgavene alene ikke er det som forårsaker situasjonen. Hvis du har skjønt at du er på full fart mot veggen – eller allerede har møtt den – er disse tiltakene hensiktsmessige i arbeidet med å komme seg på bena igjen.

Ta vare på deg selv
Monique Valcour, som har skrevet boken The Truth About Burnout, er tydelig på hva prioriteringen må være når ting holder på, eller har gått galt: Du må ta vare på deg selv. På samme måte som du alltid må ta på deg din egen oksygenmaske på flyet før du kan gjøre noe som helst annet, må du håndtere den fysiske og psykiske tilstanden som er forårsaket av utbrentheten. Ofte er det så alvorlig at et besøk hos legen er en god start. Deretter lønner det seg å få kontroll på søvn – den viktigste enkeltfaktoren i stresshåndtering og stressmestring. Spis sunt, ikke hold opp å trene og fyll på med meningsfull kontakt med venner og familie, når du er klar for det.

Kartlegg og forstå situasjonen
Fordi utbrenthet handler om at energien og ressursene du har, ikke strekker til i møte med kravene som stilles til deg, er det nyttig å forstå hva det er som spiser av overskuddet – og etter hvert skaper underskuddet – ditt. Banalt sagt handler det om å finne de appene på telefonen som bruker mest batteri, uten nødvendigvis å gi særlig mye nytte tilbake. Et sted å starte kan være å kartlegge uken detaljert; hva gjør du når, og med hvem? Bruk et system for å skåre oppgavene og situasjonene, slik at du vet hvordan du følte deg og om arbeidet ga deg positiv energi eller bare bidro til at du følte deg enda mer miserabel.

Iverksett tiltak
Gjør endringer som både letter presset og som øker eksponeringen mot de oppgavene som gir deg overskudd – og som fører til gode resultater, både for deg og virksomheten du jobber i. Du må sannsynligvis jobbe mindre og ta mer fri – i betydningen «helt fri». Prøv å holde mennesker som påvirker deg negativt litt lenger unna og søk samarbeid med de du trives med. Og i noen situasjoner, hvis det ikke er mulig å få til endring eller hvis helt grunnleggende verdier og praksis på arbeidsplassen er årsaken til stresset, vurder å gjøre noe annet. Planleggingen alene kan være nok til å lette på presset.

Forebygg
Det er ingen hemmelighet at mye av tiden og energien du bruker på arbeidsplassen fører til få resultater. Lange møter uten agenda eller tiltakspunkter, prosjekter som ikke er forankret i en overordnet målsetting eller et arbeidsmiljø som ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for fokus og konsentrasjon. Basert på dine egne erfaringer med utbrenthet og veggen – som mange av dine kollegaer garantert vil kjenne seg igjen i – kan du foreslå endringer som forebygger at andre skal oppleve det samme, og som til og med øker produktiviteten i virksomheten.

Les mer på HBR sine nettsider i artikkelen til Monique Valcour: Steps to Take When You’re Starting to Feel Burned Out, eller i boken til Christine Maslach: The Truth About Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do About It.