Skytjenester

Økt produktivitet og konkurranseevne med skytjenester

Ett sted mellom det konkrete håndfaste på jorda og den endeløse blå himmel finner vi skyene. Tidligere var de sikre værtegn, nå er de her som en ny og effektiv verdikjede vi kan få levert våre IS/IT-tjenester over. 

I hvilken grad har vi klart å ta i bruk den nye verdikjeden og hvilken effektivitetsgevinst har norsk næringsliv klart å hente ut?

Næringslivet i et høykostland som Norge må bruke all mulig virkemidler for å kunne opprettholde sin konkurransekraft. Skytjenester representer et slikt virkemiddel og en norsk adopsjon av slike tjenester ville føyd seg naturlig inn i vår nyere historie der vi evner å ta i bruk nye verktøy som mobiltelefonen.

Norge og Norden har lenge vært i en særstilling i å bruke mobile verktøy. I Norge har vi mobiltelefonen i dag en markedspenetrasjon på 103. Det betyr at vi fortsatt er i teten i bruk av mobile verktøy eller «mobile enheter med SIM-kort i».

Vår mobilbruk harmonerer ikke helt med vår bruk av skytjenester. Per i dag ser vi ikke den samme adopsjon som vi hadde med mobiltelefonene. Når mobiltelefonen ble allemannseie opplevde vi køer utenfor butikkene som vi ikke har opplevd siden rasjoneringstiden. Nå måler vi ikke etterspørselen etter skytjenester i kø utenfor butikkene men antall solgte tjenester fra ledende aktører indikerer ikke samme adopsjon. Det betyr også at effektiviseringsgevinstene uteblir.

Her er noen åpenbare grunner til at norsk næringsliv henger etter:

  1. Myndighetene sin rolle: Hvilken rolle spiller myndighetene i å motivere for denne effektiviseringsgevinsten? Først er det kanskje naturlig å se på «lagrinsdirektivet» og hvor dataene lagres. Ville du foretrekke at dine data ble lagret utrygt i Norge framfor trygt i utlandet?
  2. Ny og gammel kunnskap: Med innføring av ny teknologi blir annen teknologi gammel. Med det blir også kunnskapen om gammel teknologi gammel. Hvem har ansvar for foredling av gammel kunnskap når utviklingstakten er så rask at skoleverket har en utfordring med å henge med?

Er det kun industriens ansvar å endre våre forbruks vaner av informasjonsteknologi og tjenester? For meg som sitter og lytter kunders usikkerhet rundt disse temaene kan jeg ikke unngå å trekke en sammenligning til helsevesenet. Det blir som å overlate vaksinasjonsprogrammet til farmasøytisk industri.

Jeg mener at myndighetene må vise vei ved å bruke skytjenester. De må også vise vei ved å motivere til anskaffelse av skytjenester og vise forståelse for en ny verdikjede som krever langt færre ansatte enn tidligere.