Salmar-bredbånd

Store besparelser med godt bredbånd

Norges tredje største oppdrettsselskap er helt avhengig av bredbåndsforbindelsen for mest mulig effektiv drift. Nå oppgraderer de snart til fiber.

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. De produserer rundt 140 000 tonn laks per år, og omsetter for 3-4 milliarder i året.

Sentralt i produksjonen er teknologi som gjør at de kan fore alle oppdrettsanleggene fra samme kontrollsenter. Da er de helt avhengig av stabile og gode bredbåndsforbindelser.

I Herfjorden i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag, er SalMar en hjørnesteinsbedrift. I løpet av kort tid vil næringsparken få utbedret bredbånds- og mobiltilbudet, og kunne koble seg til fibernettet.

Foruten effektiv drift og utviklingspotensiale, vil fiber kunne gi en rekke andre besparelser. Kvalitetssjef for biologisk produksjon ved SalMar, Alf Jostein Skjærvik, anslår for eksempel å kunne kutte antall reisedager med hele 50 prosent – fra rundt 150 dager til 75 dager.